Ett familjeföretag

Ljusne-Woxna Aktiebolag grundades av Wilhelm Kempe, köpman från Stralsund. Bolaget togs efter hans död över av svärsonen Walther von Hallwyl. När denne pensionerade sig blev Walther och Wilhelmina von Hallwyls svärson, Wilhelm von Eckermann, direktör och slutligen blev det Wilhelms son Harry som tog över. Här presenterar vi kort familjerna Kempe, von Hallwyl och von Eckermann för att tydliggöra bakgrunden till den Hallwylska förmögenheten samt familjeföretagets uppgång och fall.