Museipedagoger visar runt i museet.
Foto: Ola Myrin, Hallwylska museet/SHM.
  1. Start
  2. Skola
  3. Skolprogram
  4. Skapande skola

Skapande skola

Letar du efter ett projekt inom Skapande skola? På Hallwylska museet blir historien levande och ett spännande komplement till skolböckerna. Vår skolverksamhet sätter de nationella styrdokumenten samt elevernas behov i centrum.

Om Skapande skola och hur du söker bidraget på kulturrådet.se

Välj mellan program

Det är skolans huvudmän som kan söka bidraget.

Exempel program Skapande skola

Snigeljakten – ett projekt för grundskolan

Projektet lämpar sig bäst för låg- och mellanstadium. Temat grundar sig på en sann historia från 1917. Ett barnbarn till Walther och Wilhelmina von Hallwyl hade en snigel som husdjur. Snigeln kom bort i palatset och både herrskap och tjänstefolk engagerades för att leta efter den försvunna snigeln. Vad snigeln hette, hur snigeljakten gick till och vilka som letade efter den försvunna snigeln vet vi inte. Museet har tolkat händelsen både i boken ”Snigeljakt i Hallwylska palatset” samt dramavisningen ”Snigeljakten”. Programmet uppmuntrar till läsning och eget skapande.

Projektets olika faser

Inledning

Sagoboken ”Minas snäcka” kan utgöra ett första möte med Hallwylska museet redan på skolan. Genom högläsning ur boken ”Minas snäcka” får barnen veta hur det kom sig att Wilhelmina kom att börja samla som barn, och hur hon sedan skapade Hallwylska museet.

På museet – dramavisning

I nästa steg kommer eleverna till museet för att delta i dramavisningen ”Snigeljakten”. Barnen får hjälpa olika karaktärer att leta efter den försvunna snigeln fru Winberg, och på ett lekfullt sätt möta husets olika rum. Eleverna stöter på både herrskap och tjänstefolk, och lär sig om de olika roller som fanns i huset.

Tillbaka på skolan

Med sig till skolan har eleverna en förförståelse av det Hallwylska huset; byggnaden och de som levde där. Skolans pedagoger läser högt ur kapitelboken ”Snigeljakt i Hallwylska palatset”. Eleverna kommer att känna igen mycket, och tidigare har pedagoger behövt stanna upp i läsningen för att möta elevernas frågor, kommentarer och jämförelser mellan ”teatern Snigeljakten” och boken.

Eget skapande

Varken i dramavisningen eller kapitelboken får eleverna veta vad snigeln var med om när den var försvunnen. Med utgångspunkt i detta får eleverna nu skriva egna berättelser. Arbetet kan ske i grupper om 2 eller 3 elever, alternativt enskilt. Projektet kan med fördel utvidgas till att innefatta även bildämnet där eleverna kan illustrera sina berättelser. Vid ett tillfälle har elever skulpterat en snigel i assemblageteknik.

Kontakta oss så berättar vi mer!

Telefon: 08-402 30 99
E-post: bokning@hallwylskamuseet.se

För skräddarsydda lösningar

Kontakta intendent Karin Bogaeus
Telefon: 08-402 30 35
Mejl: karin.bogaeus@shm.se

Om Skapande skola på Kulturrådets webbplats