HWY_WoW_dubbelporträtt
Wilhelmina och Walter von Hallwyl. Foto: Hallwylska museet/SHM (Public Domain).
  1. Startsida
  2. Om oss
  3. Samlingarna

Den Hallwylska samlingen

Hallwylska museet är en persons vision och verk. Wilhelmina von Hallwyl (1844–1930) var en av Sveriges storsamlare av konst och konsthantverk vid sekelskiftet 1900.

Under sitt liv köpte Wilhelmina von Hallwyl stora mängder konst och antikviteter. Idén att skapa ett museum växte fram allt eftersom samlingen växte. Redan när makarna von Hallwyl flyttade in på Hamngatan 4 hade Wilhelmina tanken att huset och samlingen skulle bli ett museum. Syftet var, enligt henne, "att hopbringa ett såvidt möjligt rikhaltigt och mångskiftande material till belysning af såväl min egen samtids som äldre tiders kultur".

hallwylska-museet-katalogerna
Wilhelmina och hennes katalogpersonal. Foto: Hallwylska museet/SHM (Public Domain).

Arbetet med det Hallwylska katalogverket påbörjades 1906 under ledning av Wilhelmina själv och pågick under flera decennier. I katalogverket finns alla föremål noggrant beskrivna. Det blev slutligen 78 volymer som trycktes i 110 exemplar, mellan åren 1926 och 1956. Katalogverket är fortfarande i dag en källa till kunskap om samlingarna och ett tidsdokument som visar ambitionsnivån med museiskapandet.

Paret von Hallwyl donerade huset och samlingen på Hamngatan nr 4 till svenska staten 1920, men de bodde kvar där tills sin bortgång. Walther gick bort 1921 och Wilhelmina 1930. Hallwylska museet öppnades för allmänheten 1938. Idag är Hallwylska museet en del av Statens historiska museer.

Läs mer om Wilhelminas katalogisering

Sök i vår databas

Stora delar av vår museisamling är digitalt tillgänglig. Databasen delas med andra museer inom myndigheten Statens historiska museer (SHM).

Föremålsbilder

De flesta bilder på föremål från samlingarna är licensierade med CC BY vilket innebär att de är fria att använda, under förutsättning att upphovsman och/eller Hallwylska museet anges i samband med bildens publicering.

Har du har frågor om föremålsbilder, kan du mejla dina frågor till bilder@shm.se

Frågor om samlingarna

För frågor om samlingarna, mejla våra intendenter på:

Samuel Norrby, intendent Hallwylska samlingen
08-402 30 95, samuel.norrby@shm.se

Annika Williams, intendent Hallwylska samlingen
08-402 30 98, annika.williams@shm.se