1. Start
  2. Om oss
  3. En del av Statens historiska museer

En del av Statens historiska museer

Hallwylska museet är ett av sju museer som ingår i myndigheten Statens historiska museer.

Myndighetsuppdraget

Myndigheten har till uppgift att bland annat främja kunskapen om och intresset för Sveriges historia och att bevara och utveckla det kulturarv som myndigheten förvaltar.

I myndigheten ingår även museerna:

Arkeologerna

Myndigheten bedriver dessutom uppdragsverksamheten Arkeologerna.