Gatan utanför Hamngatan 4 på natten med ljus från fönstren och en portvakt som står utanför.
Foto: Jens Mohr, Hallwylska museet/SHM (CC BY).

Palatsets historia

Välkommen till Hallwylska palatset som ursprungligen var makarna von Hallwyls vinterbostad, samt ett kontor för familjens firma och ett utrymme för Wilhelminas samlingar av antikviteter.

Uppdraget att rita byggnaden på Hamngatan 4 gick till arkitekt Isak Gustaf Clason. Bygget påbörjades 1893 och huset stod klart 1898. Fasaden och inredningarna är utförda i historiska stilar. Utvändigt är huset inspirerat av spanska och italienska renässansbyggnader. Inredningen är en blandning av 16- och 1700-talsstilar.

Gr.1. Gamla gathuset Hamngatan 6(4) efter fotografi tagen 15 jun
Hamngatan 4-6, år 1893. Foto: Hallwylska museet/SHM (Public Domain).

Wilhelmina von Hallwyl ägnade mycket tid åt att inreda sitt nya hem med antikviteter. Ännu mer energi lade hon ner på att låta katalogisera alla föremål i huset. I huset arbetade hennes "katalogpersonal" med att noggrant beskriva och dokumentera såväl vardagsföremål som antikviteter.

Makarna von Hallwyl skänkte huset på Hamngatan 4 till svenska staten 1920, men de bodde kvar till sin död. Walther avled 1921 och Wilhelmina 1930. Hallwylska museet öppnades för allmänheten redan år 1938. Idag ingår museet i myndigheten Statens Historiska Museer.

Vill du veta mer?