Ett gammalt svartvitt foto.
Wilhelmina von Hallwyl och Bengt Claudelin i gästrum 3. Foto: Hallwylska museet/SHM (Public Domain).
  1. Start
  2. Palatsets historia
  3. Wilhelminas museum

Wilhelminas museum

En vanlig syn i huset på Hamngatan 4 var de flitiga katalogarbetarna som satt böjda över sina anteckningsböcker. De ägnade sig åt att beskriva Wilhelmina von Hallwyls stora samling. Där fanns dyrbara antikviteter och konstverk, men också alla vanliga vardagssaker som använts i huset.
Ett gammalt svartvitt foto.
Katalogarbetarna August Lundgren, Carl Andersson och Signe Carlson i gästrum 5. Foto: Hallwylska museet/SHM (Public Domain).

Wilhelmina von Hallwyl köpte ett stort antal föremål under sitt liv, en stor del av dem via olika antikvitetshandlare. Idén att skapa ett museum växte fram allt eftersom samlingen växte. När makarna von Hallwyl flyttade in på Hamngatan 4 var Wilhelmina klar med att även huset och inventarierna skulle bli ett museum. Syftet var, enligt henne, "att hopbringa ett såvidt möjligt rikhaltigt och mångskiftande material till belysning af såväl min egen samtids som äldre tiders kultur".

Arbetet med det Hallwylska katalogverket påbörjades 1906 under ledning av Wilhelmina själv och pågick under många decennier. Katalogverket trycktes mellan 1926 och 1956. Det blev slutligen 78 böcker som trycktes i 110 exemplar.

I katalogverket finns allt i huset noggrant beskrivet. Katalogverket är fortfarande i dag en källa till kunskap om samlingarna och ett tidsdokument som visar ambitionsnivån med museiskapandet.

Sextiosju olika grupper

Huset och inventarierna är, enligt Wilhelminas order, indelat i enskilda grupper efter föremålstyp. Grupp ett blev allt som rörde byggnaden Hamngatan 4, grupp två kontorets inventarier och så vidare.

Alla föremål har ett enskilt föremålsnummer där romerska siffror och latinska bokstäver visar vilken typ av föremål det är. Vanliga siffror definierar vilket föremål det är. Föremålsnummer XXVII:II:E.09. kan man alltså läsa såhär:

  • XXVII = Minnen av personliga upplevelser
  • II = under Walther von Hallwyls liv efter 1865
  • E = Födelsedags- och julgåvor från barn och barnbarn 1886–1921
  • 09 = Mekanisk gris och hund

Samtliga föremålsgrupper

Grupp I, Huset
Grupp II, Kontorets inventarier
Grupp III, Kökets och vinkällarens inventarier
Grupp IV, Ekonomiinventarier
Grupp V, Belysnings- och eldstadsarmatur
Grupp VI, Möbler, ur med mera
Grupp VII, Bordsserviser
Grupp VIII, Linneförråd
Grupp IX, Sängutredningar
Grupp X, Toalettsaker
Grupp XI, Hälso- och sjukvårdsartiklar
Grupp XII, Redskap för handarbete m.m.
Grupp XIII, Skrivdon
Grupp XIV, Rökdon
Grupp XV, Spel
Grupp XVI, Leksaker
Grupp XVII, Reseutrustningar
Grupp XVIII, Åkdon och körredskap
Grupp XIX, Redskap och verktyg för huset
Grupp XX, Verktyg med mera för samlingen
Grupp XXI, Walther von Hallwyls kläder
Grupp XXII, Wilhelmina von Hallwyls kläder
Grupp XXIII, Barnen von Hallwyls kläder
Grupp XXIV, Föremål till familjens personliga bruk
Grupp XXV, Familjens privata smycken
Grupp XXVI, Solfjädrar
Grupp XXVII, Minnen av personliga upplevelser
Grupp XXVIII, Reseminnen
Grupp XXIX, Minnen av allmänna händelser
Grupp XXX, Minnen från krigsåren 1914-1919
Grupp XXXI, Familjeporträtt
Grupp XXXII, Tavlor
Grupp XXII, Tavlor (II)
Grupp XXXIII, Grafisk konst
Grupp XXXIV, Vapen - Europa
Grupp XXXV, Vapen - Orienten
Grupp XXXVI, Smycken
Grupp XXXVII, Smycken - allmoge, orientaliska
Grupp XXXVIII, Föremål till personligt bruk
Grupp XXXIX, Solfjädrar och écreans
Grupp XL, Emaljer - Europa
Grupp XLI, Spel från äldre tid
Grupp XLII, Silver
Grupp XLIII, Bestick
Grupp XLIV, Kyrkliga konstföremål
Grupp XLV, Ler- och stengods
Grupp XLVI, Fajanser
Grupp XLVII, Porslin - Europa
Grupp XLVII, Porslin - Europa (II)
Grupp XLVIII, Keramik - Kina m.fl.
Grupp XLVIII, Keramik - Kina m.fl. (II)
Grupp XLIX, Östasiatiska småbronser
Grupp L, Föremål av brons, horn, sten, trä med mera - Asien
Grupp LI, Egyptiska fornsaker
Grupp LII, Föremål av oädel metall
Grupp LIII, Glas
Grupp LIV, Föremål av elfenben, sten, trä med mera - Europa
Grupp LV, Skulpturer
Grupp LVI, Mynt
Grupp LVII, Minnespenningar och prismedaljer
Grupp LVIII, Jordfynd från olika länder
Grupp LIX, Textilier - Europa
Grupp LX, Textilier - Orienten
Grupp LXI, Frimärken
Grupp LXII, Naturalier
Grupp LXIII, Biblioteket
Grupp LXIV, Arkivet
Grupp LXV, Fotografiporträtt i ramar
Grupp LXVI, Fotografier från resor
Grupp LXVII, Jordfynd från Schloss Hallwil

Vill du veta mer?