hallwylska-museet-gymnasiet
Foto: Ola Myrin, Hallwylska museet/SHM.
 1. Start
 2. Skola
 3. Skolprogram högstadiet

Skolprogram högstadiet

Kvinnlig rösträtt, bilden av svenskheten, herrskap och tjänstefolk. Elever i årskurs 7-9 får gå visningar där vi kopplar dåtid med nutid och berör ämnen som kulturhistoria, socialhistoria, ekonomisk historia och idéhistoria.

Pris

 • Skolvisningar på plats eller live digitalt: 900 kronor
 • Inspelad digital skolvisning med dialog: 450 kronor
 • Dramavisningar för skola: 1 800 kronor
På platsDigitalt

Möt Hallwylska museet – allmän husvisning

I en tid då samhället förändrades på många sätt valde Wilhelmina von Hallwyl att bevara sitt hem för framtiden, som ett museum. Visningen utforskar brytningstiden kring sekelskiftet 1900 och de stora tekniska och samhälleliga förändringarna som då tog sig uttryck på många sätt. Under visningen gör vi nedslag i husets olika miljöer och eleverna får bekanta sig med både herrskap och tjänstefolk. Hur såg rollerna ut för olika människor, beroende på exempelvis kön och klass? Vilka var det som bodde och arbetade i huset?

Kopplat till läroplanen

Historia:

 • Kontinuitet och förändring med utgångspunkt i långa historiska linjer kring levnadsvillkor, migration och makt.
 • Ge eleverna chans att utveckla kunskaper om händelser, aktörer och förändringsprocesser under olika tidsperioder samt om historiska begrepp och långa historiska linjer.

Boka visning

På platsDigitalt

Ebba och kvinnans politiska röst i frigörelsens tid

När kvinnorna kring sekelskiftet 1900 organiserade sig för att vinna rösträtt var Wilhelmina von Hallwyls äldsta dotter Ebba von Eckermann en av dem som klev ut i offentligheten.

Hon var en av Sveriges första kvinnliga studenter, engagerad i Fredrika Bremerförbundet, medgrundare till Moderata kvinnoförbundet och hade talang för att elda massorna. I visningen undersöks hur kvinnliga politiska pionjärer organiserade sig, utbildade sig och banade vägen för demokratisering i Sverige i en tid där många av de rättigheter vi idag tar för givna närmast framstod som en utopi.

Vi tittar på kvinnokampen ur en klassperspektiv där vi ser parallella rörelser, ibland i strid med varandra. Vilka lagar och begränsningar var viktiga att riva upp, för vem och varför? Hur skilde sig kampen för arbetarklassen och borgerligheten? Vem var den myndiga kvinnan, och hur borde hon framställas?

Kopplat till läroplanen

Historia:

 • Demokratiseringen i Sverige och framväxten av välfärdssamhället. Bildandet av politiska partier, nya folkrörelser, till exempel kvinnorörelsen, och kampen för allmän rösträtt för kvinnor och män. Kontinuitet och förändring i synen på kön, jämställdhet och sexualitet.
 • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.

Boka visning

På plats

Herrskap och tjänstefolk – dramavisning

Hur levde Walther och Wilhelmina von Hallwyl i sitt palats? Vilka uppgifter hade de som arbetade i huset? Följ med på en visning om herrskap och tjänstefolk.

På platsDigitalt

Bilden av svenskhet

Nationalitet och identitet – hur var det att invandra till Sverige under nationalromantiken? Walther von Hallwyl gifte in sig i en av Sveriges rikaste familjer i en tid då nationalitet och identitet knöts tätt samman.

Från att ha kunnat byta nationstillhörighet genom att svära sin trohet till ett annat land, föddes nu individen in i sin nation. Nationalromantikerna sökte folksjälen i språket, naturen och kroppen och bilden av ”svenskhet” definierades. Vilka konsekvenser fick detta för den som var ny i landet?

Kopplat till läroplanen

Historia:

 • Analys av historiebruk kopplat till någon tidsperiod, till exempel hur olika aktörer använder historia för att skapa eller stärka nationella identiteter.

Boka visning

På platsDigitalt

Under ytan vid sekelskiftet 1900

Vid sekelskiftet 1900 rådde strikta normer kring kropp, nakenhet, kön och sexualitet.

Den borgerliga kärnfamiljen var samhällsnorm och den grund som samhället ansågs vila på, och familjemedlemmarnas moraliska val vaktades noga. Följ med på en visning om hur det då kunde vara att avvika från det förväntade, söka sin egen väg och finna sin sanna kärlek.

Kopplat till läroplanen

Historia

 • Demokratiseringen i Sverige och framväxten av välfärdssamhället. Bildandet av politiska partier, nya folkrörelser, till exempel kvinnorörelsen, och kampen för allmän rösträtt för kvinnor och män. Kontinuitet och förändring i synen på kön, jämställdhet och sexualitet.

Boka visning

På platsDigitalt

Skogen bakom palatset

Wilhelmina von Hallwyls far, Wilhelm Kempe, var en av de första aktörerna inom den svenska skogsindustrin. Kempe började med små företag som expanderade till sågverk och järnbruk. Familjeföretaget Ljusne-Woxna AB var en del av Sveriges industrialisering, som kom att förändra samhället i grunden. Låt oss berätta om denna förändring genom Hallwylska museets historia.

Kopplat till läroplanen

Historia:

 • Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika orsaker till industrialiseringen och konsekvenser av denna för människor och miljö.
 • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.

Boka visning

Bra att veta inför ditt besök

 • Garderob: Det är inte tillåtet att ta med jackor eller väskor in i museet. Det finns skåp i entrén till museet, där du kan låsa in dina ytterkläder.
 • Matsäck: Det är inte tillåtet med mat och dryck in i museet.

Planera ditt besök

Tillgänglighet

Hallwylska museet har fem våningsplan, men tyvärr ingen hiss. Den enda vägen runt i museet är via trappor. Antalet trappsteg varierar, beroende på vart du vill komma i huset. Vill du gå en guidad visning av huset, innebär det minst 103 trappsteg upp och ned.

Om tillgänglighet i museet

Skicka en bokningsförfrågan

Du kan välja mellan visningar som sker på plats på museet eller digitala visningar som strömmas. Välj enbart en typ av visning.

Du behöver fylla i allt som är markerat med *.

   Uppgifter om skolan

    Jag har tagit del av Statens historiska museers policy för behandling av personuppgifter och samtycker till att mina kontaktuppgifter samlas in och sparas i enlighet med dataskyddsförordningen.

    Tekniska problem formulär

    Har du problem att skicka din förfrågan eller inte fått svar inom 24 timmar kan du mejla bokning@hallwylskamuseet.se.

    Nyhetsbrev för skola

    Guide klädd i tidsenliga kläder visar runt barn i museet.