Interiör tavelgalleriet
Tavelgalleriet. Foto: Erik Lernestål, Hallwylska museet/SHM (CC BY).

Målerisamlingen

År 1904 fick Wilhelmina von Hallwyl en gåva på 500 000 kronor av sin mor, Johanna Kempe. Med pengarna började Wilhelmina bygga upp en målerisamling. På husets vindsvåning lät hon därför inreda ett särskilt tavelgalleri som stod färdigt 1905.

Samlingen skulle därför innehålla alla tänkbara motivslag: stilleben, sjömotiv, landskap, religiöst måleri, historiskt måleri, genremåleri och porträtt. Målningarna skulle täcka det som kallades "det gyllene århundradet", perioden mellan slutet av 1500-talet och början av 1700-talet. Geografiskt är det nästan uteslutande måleri från Flandern och Nederländerna.

Det fanns två anledningar till denna inriktning. För det första var det den typ av måleri man förväntades samla i Wilhelminas samhällsklass. För det andra ville hon att konststuderanden skulle få möjlighet att studera konsten. Det är alltså en skolsamling, till en del.

Uppgiften att sköta insamlandet föll på Wilhelmina von Hallwyls vän och expert, professor Julius Kronberg. Lejonparten av föremålen köptes via Bukowskis konsthandel på andra sidan Berzelii park. Wilhelminas inköp av oljemåleri för tavelgalleriet kan summeras så här:

  • 139 enskilda målningar köptes mellan 1896 och 1924.
  • 58 av dem köptes under 1904.
  • 7 oktober 1904 köpte Wilhelmina 12 tavlor, det högsta antalet under en dag.
  • Det dyraste verket är XXXII:B.122 "Bebådelsen". Det kostade 60 000 kr och antogs vara en målning av Rembrandt.
  • Största summan hon lade ut på en dag var 66 000 kr för två målningar, XXXII:B.130 och XXXII:B.131, ”Sånglektionen” och ”Willem av Oranien”.
  • Totala summan för de 139 målningarna blev 575 594 kr.
  • Enligt indexberäkning kan summan jämföras med 11 665 000 kr idag.
  • Jämfört med medellönen för en arbetare motsvarar summan ca 120 miljoner, vilket är en rimligare summa.
En kvinna som står invid en stor bok och håller bägge händerna framför bröstet.
Wilhelminas dyraste inköp. "Bebådelsen" av okänd konstnär, sannolikt 1700-tal. Hallwylska museet/SHM (Public Domain).

Tavelgalleriet i 3D

Du får gärna besöka museet och gå en guidad visning, då tavelgalleriet oftast visas. Eller så kan du utforska på egen hand på digital väg. 3D-modellen har också några länkar till vissa av målningarna.

Erik Lernestål, Hallwylska museet/SHM.