Arbetarrörelsen

Förhållandena vid Ljusne var sedan gammalt mycket patriarkaliska, med en dominerande ledning och arbetare som fogade sig. Arbetarnas försök att få bättre arbetsvillkor ogillades av bolagsledningen. Men åren runt sekelskiftet infördes i alla fall vissa sociala reformer. Nykterhetsrörelsen fick disponera en samlingslokal. Däremot var all facklig och politisk verksamhet förbjuden inom bolagets område. När arbetarna ändå ville organisera sig ledde det till kriser som fick uppmärksamhet i rikspressen och ledde till att några av arbetarna blev tvungna att emigrera till Amerika.