Familjen von Hallwyl

Wilhelmina von Hallwyl, född Kempe (1844–1930) var född i Stockholm av tysktalande föräldrar. Hennes mor och far kom från Stralsund i Pommern. Tidigt i livet började hon samla på saker och hon var vid sekelskiftet 1900 en av Sveriges största samlare av konst och konsthantverk.

När byggnaden på Hamngatan 4 var klar bestämde hon sig för att göra huset med dess inventarier till ett museum. Hon lät göra en katalog över sina samlingar av konst, saker och föremål. Arbetet med katalogen tog lång tid. Det blev slutligen 78 böcker som trycktes i 110 exemplar.

Walther von Hallwyl (1839–1921) kom från en gammal adlig familj i Schweiz. Som ung var han road av att rida och vara ute i naturen. Tillsammans med sin äldre bror Hans fick han undervisning av en privatlärare, Jacob Kirchner. Bröderna von Hallwyl och Kirchner reste bland annat till Italien, Tyskland, Storbritannien och Norden under sina studier. 

Walther blev officer i schweiziska armén, som var brukligt i släkten. Genom en bekant, Fanny von Werdt, lärde han känna Wilhelmina Kempe 1864. Efter giftermålet flyttade han till Sverige och tog över sin svärfars företag.

Ebba von Eckermann (1866–1960), den äldsta av makarna von Hallwyls döttrar. Ebba var road av studier och ville bli arkitekt. Hon gifte sig kort efter studentexamen med Wilhelm von Eckermann. Deras hem blev Södertuna i närheten av Gnesta. Ebba ägnade sig engagerat åt olika föreningar t ex Sveriges flickscoutförbund och Moderata kvinnoförbundet.

Ellen de Maré/Roosval (1867–1952) var dotter nummer två i familjen. Efter en klassiskt kvinnlig uppfostran på herrgården Ericslund och i Wallinska flickskolan gifte Ellen sig med den något äldre löjtnanten, sedermera militärattachén Henrik de Maré (1860–1937). Tillsammans fick de sonen Rolf de Maré.

Ellens vuxna liv präglades i mångt och mycket av en kamp mellan tidens konventioner och den egna viljan, både i privat- och yrkeslivet. Hon var överklassflickan som gjorde sig känd i Stockholmssocieteten genom skilsmässan från Henrik och omgiftet med den mycket yngre, obemedlade konsthistorikern John "Johnny" Roosval (1879–1965). Även hennes konstnärliga ambitioner och utveckling gjorde henne känd i vida kretsar. 

Dottern Elma von Hallwyl (1870–1871) levde endast ett och ett halvt år. Hon omkom i en olyckshändelse då hon råkade få i sig giftig målarfärg.

Irma von Geijer (1873–1959), yngsta flickan i syskonskaran, gifte sig vid tjugoett års ålder med Wilhelm von Geijer. De fick slottet Wegeholm av hennes föräldrar. Irma ägnade mycket tid åt att sköta sitt hem och sina barn.