Hallwylska katalogverket digitaliserat

Bläddra och sök i det Hallwylska katalogverket i digital form

Arbetet med det hallwylska katalogverket påbörjades 1906 under ledning av Wilhelmina själv och pågick under många år. Katalogverket trycktes mellan 1926 och 1956 i ett hundratal exemplar och finns på bibliotek runt om i världen.

I katalogverket finns alla föremål i samlingen noggrant beskrivna. Katalogverket är fortfarande i dag en källa till kunskap om samlingarna och den är ett tidsdokument som visar hur ett museiskapande kunde gå till under tidigt 1900-tal.

Katalogen består av totalt 78 band som beskriver den hallwylska samlingen i ord och bild. Varje föremålsgrupp beskrivs i ett eller flera textband med tillhörande planschverk.

Det finns totalt 37 textvolymer, vilka alla har digitaliserats och finns att läsa, bläddra i och söka i HÄR.