Sophiasyster Fröken Westman

Fiktion

Fröken Westman är en mycket bestämd dam som utför gymnastikövningarna med militära kommenderingar. I de dramavisningar där fröken Westman gestaltas  brukar hon genomföra ett kort gymnastikpass med museibesökarna. Fröken Westman är Sophiasyster, men hon har låtit utbilda sig av Hjalmar Ling, som utvecklade den kvinnliga gymnastiken i Sverige.

Hennes motto är detsamma som Lings; en allsidig träning för kroppslig harmoni. För fröken Westman är den goda hållningen ett måste - hälsa och god hållning är för henne intimt sammanbundna. Fröken Westman anser att hon lever i den tidsålder då förnuftet ska segra.

Fröken Westman kan du möta i "Herrskap och tjänstefolk".

Fakta

Wilhelmina kallade fröken Westman för ”busen” eftersom fröken Westman lär ha varit hårdhänt i gymnastiken. Enligt samtida utsagor sägs Fröken Westman ha varit en mild och vänlig person.

Under vinterhalvåret kom hon regelbundet till palatset för att hålla i träningen i gymnastikrummet högst upp i huset. Varje morgon kl 9.30 gymnastiserade Wilhelmina och fröken Uhse omkring en halvtimme i gymnastikrummet.

TILLBAKA TILL ALLA KARAKTÄRERNA »