1. Start
  2. Skönhet för alla i nytt ljus. Hemideal vid sekelskiftet 1900

Skönhet för alla i nytt ljus. Hemideal vid sekelskiftet 1900

In med ljus, luft & funktion, ut med det sena 1800-talets mörka & tunga interiörer! I utställningen ”Skönhet för alla i nytt ljus” i Hallwylska museet visar vi hur nya idéer i hemmet tog gestalt. Den person i Sverige som mest åskådliggör detta är författaren Ellen Key. Utställningen visar bl a hur idéerna förverkligades i Ellen Keys hem och hos konstnärsparet Karin och Carl Larsson i Sundborn.

Ljus luft och funktion
In med ljus, luft och funktion, ut med det sena 1800-talets mörka och tunga interiörer. I utställningen Skönhet för alla i nytt ljus i Hallwylska museets gästrum visar vi hur nya idéer i hemmet tog gestalt vid sekelskiftet 1900. Framförallt belyses de socialestetiska tankegångarna bakom. Folket skulle fostras i god smak. Och skönhet i hemmet blev ett viktigt redskap i kampen för ett bättre samhälle.

Ellen Key
Den person i Sverige som kommit att personifiera dessa nya tankar var debattören och författaren Ellen Key. Hennes bok ”Skönhet för alla” blev ett rättesnöre för de nya idealen och har gett utställningen en del av dess namn. Ellen Key var inspirerad av den engelska Arts & Craftsrörelsen. Men också av bostadsfrågan, kvinnornas och barnens situation.

Karin och Carl Larsson
Ellen Key är både teoretisk och praktisk i sin vision. I utställningen ges exempel på hur idéerna tog sig uttryck i hennes hem, hos förebilderna konstnärsparet Karin och Carl Larsson i Sundborn, och i det ”mönsterrum för billighet och smak” som hon initierade på Stockholms Arbetarinstitutet. Tillsammans med Carl Larsson har hon utpekats som skaparen av det som kommit att ses som 1900-talets svenska inredningsideal, men också kritiserats för att vara en elitistisk ”smakdomare”.

Teman
I utställningen möter vi Ellen Keys egen röst, men också andra samtida och nutida kommentarer av forskare och konstnärer som sätter föreställningarna i ”nytt ljus”. Hur står sig dessa tankar idag? I utställningens sista rum, nutiden, tas dagsaktuella frågor i ämnet upp som knyter an till dem vid sekelskiftet 1900.

Det Hallwylska palatset
Det Hallwylska palatset representerar ett äldre stilideal, 1880-talets tongivande esteter uttryckte intresse för det besuttna borgerskapet. Det äldre stilidealet står i bjärt kontrast till Ellen Key och tankarna för ett ny socialt och demokratiskt samhälle.
Utställningen är ett samarbete med Carl Larsson-gården, Ellen Keys Stiftelse StrandEngelska Tapetmagasinet, Lith Lith Lundin och Norrgavel.

Pressvisning torsdag den 18 februari kl 10. Anmäl dig redan nu på press@lsh.se 

Skönhet för alla i nytt ljus visas i Hallwylska museet från 19 februari till 30 april

Frågor Kontakta per mejl: press@lsh.se eller per  telefon: 08 402 30 15

Skönhet för alla i nytt ljus

Fotograf: Erik Lernestål
In med ljus, luft och funktion, ut med det sena 1800-talets mörka och tunga interiörer var parollen för de nya idéer som tog form vid sekelskiftet 1900. Den person i Sverige som kommit att personifiera dessa nya tankar var debattören och författaren Ellen Key. Hon var inspirerad av den engelska Arts & Craftsrörelsen. Men också av bostadsfrågan, kvinnornas och barnens situation. /Ellen Keys Strand

Skönhet för alla i nytt ljus

Fotograf: Erik Lernestål
I utställningen "Skönhet för alla i nytt ljus" i Hallwylska museets gästrum visar vi hur nya idéer i hemmet tog gestalt vid sekelskiftet 1900. Från Ellen Keys Strand, vid Vätterns östra strand

Skönhet för alla i nytt ljus

Fotograf: Erik Lernestål
Ellen Keys bok ”Skönhet för alla” blev ett rättesnöre för de nya idealen vid sekelskiftet 1900. Hon är både praktisk och teoretisk i sin vision. I utställningen ges exempel på hur idéerna tog sig uttryck i hennes hem Strand, vid Vätterns östra strand.

Skönhet för alla i nytt ljus

Fotograf: Erik Lernestål
Ellen Key förverkligar sina idéer i sitt hem, Strand, vid Vätterns östra strand. Hon flyttade in 1910.

Carl Larssons konstnärsmaterial

Fotograf: Erik Lernestål
Akvarellfärger i låda, färgtuber och penslar. Carl Larsson-gården. Konstnärsparet Karin och Carl Larsson skapade, tillsammans med Ellen Key, ett modernt inredningsideal så som vi vi alltjämt uppfattar det idag.

Skönhet för alla i nytt ljus

Fotograf: Erik Lernestål
Ellen Key förverkligar sina idéer i sitt hem, Strand, vid Vätterns östra strand. Hon flyttade in 1910.

Porträtt av Ellen Key av Hanna Pauli

Fotograf: Per Myrehed
Ellen Karolina Sofia Key föddes i december 1849 i Gladhammars socken utanför Västervik. Hon dog i april 1926 i sitt hem, Strand ,på sydsluttningen av Omberg vid Vättern östra strand. Porträtt av Ellen Key av konstnären Hanna Hirsch Pauli. Tillhör Norrköpings Konstmuseum

Ellen Key

Fotograf: Erik Lernestål
Ellen Key, verk i böjt stål av konstnären Mattias Liljeqvist. Det finns i ett fönster på Ellen Keys Strand.