Rolf de Maré och Dmitri Sverbjev, Dansmuseet
  1. Start
  2. På gång
  3. Utställningar
  4. Bögar. Mötesplatser i en förbjuden tid

11 juni 2021 – 3 april 2022

Utställning – Bögar. Mötesplatser i en förbjuden tid

Utställningen berättade om den tid då kärlek mellan personer av samma kön var olaglig i Sverige. Ett förbud som försvårade möten och förhindrade ett öppet liv tillsammans. Men hur kunde man ändå ta plats i samhället som man och homosexuell och hur var samhällets syn på det vid denna tid?

Utställningen Bögar, mötesplatser i en förbjuden tid beskrev de homosexuella männens liv i Stockholm i början av 1900-talet, ett liv som avkriminaliserades först 1944.

"Tidigare har man gömt undan och osynliggjort, i många fall bränt brevväxlingar, raderat spår och till och med förfalskat historien."

– Jonas Gardell

Möten i staden

Förutsättningen för att mötas med likasinnade, som homosexuell man, varierade beroende på social och ekonomisk status. Överklassen hade tillgång till privata rum och kunde också anställa sina älskare i olika roller för att dela sina liv. Man kunde finna fristäder på exklusiva sanatorier, hos konstnärskretsar, eller genom resor till mer öppna samhällen. De möjligheterna hade inte minst Rolf de Maré, barnbarn till Wilhelmina von Hallwyl (grundare till Hallwylska museet) som kunde leva som öppet homosexuell både i Sverige och utomlands.

Foto: montage ur Klotterböckerna
En anteckning från en toalett: "Hvar finnes vacker lättsinnig yngling, ej öfver 20 år, som vill runka med en 18-åring? Kyparen No 3 Blanche's." Ur Bengt Claudelins klotterböcker. Foto: Hallwylska museet/SHM (Public Domain).

För andra, som bodde trångt och saknade privata rum, var offentliga toaletter, så kallade urinkurer, parker, badhus och kafémiljöer mötesplatser. En ny subkultur växte fram i Stockholms kvarter.

Klotter och kontakter

I det tidiga 1900-talets stadsbild i Stockholm kom de offentliga toaletterna att bli en viktig kontaktyta för homosexuella män. Vissa toaletter var mer kända än andra, exempelvis den urinkur som låg vid Vasabron och som även kallades ”Sista försöket”. Toaletterna var dessutom, bokstavligt talat, klotterplank med kontaktannonser och kommentarer från besökarna. På väggarna gavs råd och erfarenheter delades och ibland varnade man för farliga män.

1 - Usb
Toalettkarta med förslag på mötesplatser. Foto: Stadsarkivet

Klotterböckerna

Bengt Claudelin, tidigare museiarbetare på Hallwylska museet, dokumenterade under sin fritid klotter och kontaktannonser systematiskt i de så kallade "Klotterböckerna". De skrevs under åren 1905–1932 och finns bevarade i museets arkiv.

Män som sökte kontakt på hemliga mötesplatser och togs på bar gärning arresterades av polis. Vid polisen fanns en särskild avdelning som bekämpade så kallade sedlighetsbrott.

beskuren-Urinkur-stockholmskällan
Urinkur (offentlig urinoar) installerad utanför Grand Hotell. Foto: Stockholmskällan

Avtryck i konst, på scen och i filmvärlden

Här gavs också en inblick i hur den manliga homosexualiteten gjorde avtryck inom konsten, scenen och filmvärlden. Här visades exempel på homoerotiskt bildspråk av till exempel Gösta Adrian Nilsson (GAN) med sitt maskulina bildspråk, Eugène Janssons måleri och även Nils von Dardels första akvarellskiss till målningen "Den döenden dandyn", ett av hans mest kända konstverk. Många av de verk som skapades av homosexuella kreatörer och konstnärer hör till våra klassiker inom kulturområdet.

Pressbild: Hallwylska Museet – Bögar. Mötesplatser i en förbjuden tid.
Pressbild: Hallwylska Museet – Bögar. Mötesplatser i en förbjuden tid.
Två barn som sitter i museet och ler.

Foto: Hallwylska museet, Jens Mohr, SHM.

Bilden visar målningen "I vårsolens glans, motiv från Djurgården" av Eugene Jansson. Foto: Ola Myrin, Hallwylska museet/SHM
I utställningen visas målningen "I vårsolens glans, motiv från Djurgården" av Eugène Jansson (1862–1913). Foto: Ola Myrin, Hallwylska museet/SHM

Samarbetspartners

Bögar. Mötesplatser i en förbjuden tid producerades av Hallwylska museet tillsammans med bland andra Jonas Gardell, författare, och Jon Voss, förlagschef tidningen QX.

Toppbild: Rolf de Maré och Dmitri Sverbjev, Dansmuseet

Boksläpp i samband med utställningen

Hallwylska museet har tagit fram en ny publikation; Vänskaper – Rolf de Maré och hans krets. Författare är Erik Näslund och boken säljs i museibutiken och online.

hallwylska-museet-bok-rolf-de-mare-2-1920x2142