Museets böcker

Vi på Hallwylska museet har släppt ett flertal böcker, om allt från husets mathållning och dräktsamling till skapandet av den förmögenhet som en gång i tiden gjorde Hallwylska museet möjligt. Böckerna kan köpas i museibutiken och även beställas via mejl.

Så här beställer du våra böcker

Beställningen med antalet böcker samt titel skickas till kassahwy@shm.se. Betala med Swish. En kostnad på 69 kronor för porto tillkommer per bok (kan variera något, beroende på bokens storlek).

Vänskaper – Rolf de Maré och hans krets (finns även på engelska)

Författare: Erik Näslund
Pris: 150 kronor
Antal sidor: 103

I boken om Wilhelminas barnbarn Rolf de Maré får vi följa berättelsen om hans privata liv, med betoning på kärleksrelationerna. Genom Rolf får vi en bild av hur man kunde mötas och knyta kontakter som homosexuell i en tid då detta var olagligt i Sverige, om man hörde till den samhällsklass som hade råd att vara privat. Men också hur samhällets syn på kärlek mellan samkönade skapade motgångar.

Teknikens palats – Modernitet, komfort och tekniska innovationer

Redaktör: Annika Williams
Pris: 180 kronor
Antal sidor: 180

I museets nya publikation Teknikens palats - Modernitet, komfort och tekniska innovationer i det Hallwylska huset får läsaren en bredare översikt av de tekniska genombrott och innovationerna som förändrade samhället under det sena 1800-talet och tidiga 1900-talet.

Ett sekel av dräkt och mode

Redaktör: Gösta Sandell
Pris: 180 kronor
Antal sidor: 155

Ett välbeställt hushåll vid sekelskiftet 1900 var i mycket ett mikrokosmos, där klasskillnader och umgängesmönster liknade dem som fanns i samhället i stort. Denna bok ämnar presentera allmänna företeelser inom modet genom att koppla dem till en specifik klädkammare, nämligen den på Hallwylska museet. Då familjen von Hallwyl tillhörde samhällets övre skikt var hushållet en stor apparat vilken var resurskrävande och tog en stor mängd personal i anspråk. Dräktsamlingarna omfattar därför inte bara dam- och herrkläder för offentligt respektive privat bruk, utan även arbetsdräkter för tjänstefolk.

Systrarna von Hallwyl

Redaktör: Annika Williams
Pris: 180 kronor
Antal sidor: 159

Paret von Hallwyl var båda i femtioårs-åldern när de flyttade in i det Hallwylska palatset. Deras tre döttrar hade vid det laget bildat egna familjer. I publikationen Systrarna von Hallwyl, framträder en efterfrågad och fördjupad bild av Wilhelmina von Hallwyls döttrar Ebba von Eckermann, Ellen Roosval och Irma von Geijer, vilka representerar tre mycket olika livsöden och livsval. Boken ger svar till en av de vanligaste frågorna bland museets besökare: vad hände med barnen?

Skogen bakom palatset

Författare: Mats Isacson och Ingalill Jansson
Pris: 60 kronor
Antal sidor: 104

Boken berättar historien om hur Wilhelminas far, Wilhelm Kempe, kom till Sverige från Stralsund, byggde upp en affärsverksamhet baserad på trä och järn från Hälsingland och grundlade den jättelika förmögenhet som senare skulle ärvas av Wilhelmina, hans enda barn. Det är en historia om en intensiv fas i den svenska industrialismens framväxt, om affärssinne och ärvda pengar men också om klasskillnader och arbetarprotester. Ett framgångsrikt företag krävde mycket arbetskraft och ibland uppstod konflikter.

Stallet och hästarna på hamngatan 4 (finns även på engelska)

Författare: Ingalill Jansson
Pris: 100 kronor
Antal sidor: 87

Det Hallwylska stallet är det enda privatstallet från sekelskiftet 1900 i Stockholms innerstad som bevarats musealt, helt orört med vagnar och utrustning. Museets skapare Wilhelmina von Hallwyl ville bevara stallet och dess inventarier som ett dokument över den tid när familjen hade hästar i Stockholm åren 1884–1908. För drygt hundra år sedan stod hästarna ännu och frustade i stallet på Hamngatan 4. Detta är en bok om den tiden.

Snigeljakt i Hallwylska palatset

Författare: Sara Dixon och Gösta Sandell
Pris: 50 kronor
Antal sidor: 82

Margit och Erik har åkt till mormor Wilhelmina och morfar Walther under jullovet. De bor i ett stort palats i Stockholm. Margit har sin tama snigel, fru Winberg, med sig. Och ve och fasa, nu är den borta! Morfar tar befälet och alla i palatset dras in i jakten på rymlingen. Ja, alla förutom mormor för hon fortsätter att katalogisera föremål hon har samlat för palatset ska bli ett museum. Barnen letar från vind till källare, kryper i en mörk tunnel, hittar skattkistor, äter ryska plättar och träffar nästan hin håle i pannrummet, innan morfar Walther skickar bud: - Bataljon till gästrum!

Europeiskt porslin ur Hallwylska museets samlingar

Författare: Ingalill Jansson m.fl.
Pris: 100 kronor
Antal sidor: 190

Den Hallwylska samlingen av Europeiskt porslin består av nära tusen föremål, många av dem är från 1700- och 1800-talen. Merparten av dåtidens mest kända Europeiska manufakturer finns representerade i samlingen, med pjäser från över 70 fabriker och 13 länder. Porslin från tysk, fransk och engelsk tillverkning är dominerande och många föremål är av internationellt intresse.

Asiatisk keramik – ur Hallwylska museets samling (finns även på engelska)

Författare: Rose Kerr och Ingalill Jansson
Pris: 160 kronor
Antal sidor: 206

Den asiatiska samlingen som är Hallwylska museets numerärt största består av 694 inventarienummer från de olika kinesiska, japanska och thailändska dynastierna och den speglar i sin mångfald inriktningen på, och intresset för, samlandet av asiatisk keramik under den tid Wilhelmina von Hallwyl aktivt byggde upp sin samling.

Konst att se. Scener ur den Hallwylskas målerisamlingen

Redaktör: Gösta Sandell
Pris: 100 kronor
Antal sidor: 169

Hallwylska målerisamlingen är en exempelsamling över holländsk och flamländsk 1600-talskonst insamlad med stor målmedvetenhet under en kort tid. För drivkraften bakom samlingen, och museet, stod Wilhelmina von Hallwyl. Hon hade under sina otaliga resor till kontinenten besökt alla de främsta museerna och samlingarna.

Boken behandlar litterära motiv, porträtt, landskap, stilleben och genremotiv. I varje kapitel presenteras fyra eller fem konstnärer och deras främsta målningar som ingår i samlingen.