Ett rum med gula väggar och ett fönster. Längs med väggen en rundad bänk med diskho och vattenkranar.
Foto: Jens Mohr, Hallwylska museet/SHM (CC BY).

Serveringsrummet

I Serveringsrummet finns moderniteter som inte syns i andra rum. Telefoner, hissar och rinnande kallt och varmt vatten. Men Serveringsrummet finns även något gammalmodigt: en kakelugn.

Kakelugnen värmer förutom rummet också porslinet inför serveringen. Centralvärmesystemet hade begränsad kapacitet och värmde endast bostadsutrymmen.

Serveringsrummen i huset är förbundna med köket via baktrapporna samt en person- och en mathiss. För tjänstefolket fanns separata gångar som gjorde att arbetet kunde löpa smidigt, och samtidigt inte märkas i salongerna. I rummet syns många av husets moderniteter. Förutom hissarna finns i rummet elektrisk belysning, rinnande varmt och kallt vatten samt diskbänk i rostfri nickelplåt.

Närmast dörren vid fönstret återfinns husets lokaltelefon. Det hörde till betjäntens roll att sköta telefonen, något som var logiskt då det låg nära hans övriga sysslor. Att tala i telefon hade ännu inte blivit en social företeelse, utan var snarare ett sätt att snabbt meddela sig.

En rektangulär öppning en i vägg med en hisskorg inuti. Vid sidan några skåp med träluckor.
Mathissen och porslinsskåpen i Serveringsrummet. Foto: Jens Mohr, Hallwylska museet/SHM (CC BY).

I skåpen finns delar av vardagsporslinet och enklare glas. Till vardags skötte någon av husets kvinnliga tjänare disken vid diskhon i Serveringsrummet medan grytor och annan grovdisk sköttes av köksan nere i köket.

Glas_hm_dig4245
För finare tillfällen. Olika glas ur vapenservisen från firma J. & L. Lobmeyr i Wien. Foto: Jens Mohr, Hallwylska museet/SHM (CC BY).

Rakt under Serveringsrummet finns ett näst intill identiskt rum som kunde användas när det var större middagar och mer disk. I anslutning till det nedre serveringsrummet finns ett linne- och porslinsrum där större delen av allt porslin, alla glas och allt linne förvarades.

Serveringsrummet i 3D

3D-modell: Erik Lernestål, Hallwylska museet/SHM (CC BY).

Från Serveringsrummet kan du komma tillbaka till Matsalen eller ner till köket, om det är öppet.

Du kan besöka oss digitalt

200602_Hwy_Digital_visning_221 (1)