Visitkort

När vi säger visitkort, så tänker nog de flesta idag på ett kort med namn, titel, arbetsplats, adress och telefonnummer. Ett kort som man har på jobbet och delar ut till affärskontakter. För hundra år sedan kallades ett sådan kort för affärskort. Ett visitkort var något annat - ett personligt kort som delades ut och togs emot enligt komplicerade regler och markerade status och inbördes förhållanden.

På 1200-talet fick den berömde upptäcktsresanden Marco Polo ett sidenband av en ståthållare i Kina. Sidenbandet var av ett fingers bredd och ståthållaren hade tecknat sitt namn på det. Marco Polo tog hem bandet till Europa och ett embryo till visitkortet hade uppstått. De första papperskorten kom på 1500-talet och slog igenom på bred front under Ludvig XIV i Frankrike. Det blev populärt i överklassen att lämna en smal pappersremsa med skrivet eller tryckt namn, när de gick på visit hos varandra.

Från 1700-talet infördes kartongkort vilka dekorerades med blommor, änglar och andra motiv. Adelsmän skickade visitkort med sina biografier till varandra före visiten. Därför var en del stora som små affischer och måste rullas ihop. Från 1800-talets mitt blev visitkortsformaten mer standardiserade och antog ungefär samma form som dagens affärskort.

I Hallwylska museets arkiv finns ca 3 500 visitkort från över 1 000 olika personer bevarade. De överlämnades mellan 1900 och 1930. Genom korten kan vi lära oss mer om hur människor umgicks och vad som ansågs artigt eller oartigt för hundra år sedan.