Det blommar igen!

6 maj – 22 augusti, 2021

I den holländska 1600-talskonsten blomstrade blomstermåleriet som aldrig förr. Sällsynta blommor var på modet och det fanns en stor efterfrågan på blomsterbilder. Blommorna skildrades med detaljskärpa. ”Se själv” var tidens paradord.

Konstnärerna målade vad de såg. Det fanns en glädje i det visuella och en stor nyfikenhet på vetenskapen. Blomstermåleriets historia har nära band till naturvetenskapen. I 1600-talets Europa ökade intresset för vetenskap som byggde på observationer. Vetenskapsmän använde mikroskop och teleskop.


Blomsterstycke, Rachel Ruysch

Konstnärer undersökte naturen genom förstoringsglas

1600-talets konstliv i Nederländerna var en tid av sällan skådad konstnärlig mångfald och produktion av högsta klass. Botaniken verkar ha tilltalat många kvinnor. De kvinnliga konstnärerna, forskarna och samlarna var lärda kvinnor i sin egen rätt. Blomstermålarna Rachel Ruysch och Catharina Backer representerar två olika vägar in i konstnärskapet. Rachel Ruysch var professionell konstnär. Catharina Backer var amatörkonstnär

Blomstrande kvinnligt konstnärskap

I miniutställningen Det blommar igen! uppmärksammas Rachel Ruysch och Catharina Backer i en fördjupande studie om en tidsanda där kvinnligt konstnärskap, samlande och vetenskaplig forskning blomstrade i en värld som blev alltmer globaliserad genom handel och sjöfart. Utställningen visar även verk av Ambrosius Bosschaert d.ä. och Pieter Faes ur Hallwylska museets samling.

Visas i paradvåningen

Utställningen visas på paradvåningen i ett rum som i vanliga fall visar Wilhelmina von Hallwyls vapensamling. Under de kommande vår- och sommarmånaderna lägger vi ned vapnen och låter rummet blomma upp.