Image with a man on a rock, looking out over the Sorrento bay.

Mot kontinenten

Visas 3 juni - 30 december 2020

Om utställningen

Mot kontinenten - På resa i första klass, lyfter fram resandets utveckling kring sekelskiftet 1900. Här berättar vi också om Wilhelmina von Hallwyls många resor som ägde rum i en tid som, i historiens ljus, kan ses som turismens exotiska guldålder.

Hotellens och lyxturismens framväxt

Hallwylska museets grundare, Wilhelmina och Walther von Hallwyl, gjorde över 60 utlandsresor. Under de flesta av resorna passerades Schweiz, Walthers hemland. Familjen gjorde långa resor som liknade expeditioner. Ofta var de borta i flera månader och besökte många länder. Spanien och Grekland var då platser som låg utanför de etablerade resvägarna medan Egypten var tidigt exploaterat som turistland. Järnvägar, hotell och all den lyx som en välbärgad västeuropé förväntade sig var en självklarhet. Entreprenören Thomas Cook organiserade tidigt sällskapsresor och genom den brittiska kolonisationen och bygget av Suezkanalen underlättades transporter och turism i allt fler länder. Och med det kom också hotellens och lyxturismens framväxt.

Att samla och att minnas var en viktig del av resandet

Hallwylska museets unika samlingar är ett resultat av Wilhelminas von Hallwyls arbete att spara och katalogisera inte bara allt i hemmet utan även från resorna. I utställningen visas föremål och minnessaker som har koppling till familjens många resor;  koffertar, resedagböcker, fotografier, vykort, souvenirer, resekläder och parasoll, bland mycket annat.  I rum för rum presenteras en tidsresa över hur det en gång var att resa i första klass.

Digital utställning

Om du inte har möjlighet att besöka utställningen på museet kan du ta del av utställningen digitalt.

Besök vår digitala utställning