Livet i Ljusne

På 1880-talet utvecklades Ljusne till en av landets mer betydande industriorter. Invånarantalet uppgick till mellan 2000 och 3000 under högsäsong. Med elva ångsågar längs älven Ljusnan på sträckan Söderhamn - Ljusne var Söderhamnsdistriktet samtidigt landets främsta sågverksdistrikt. I slutet av 1800-talet fanns dagliga ångbåtsförbindelser med Söderhamn, Gävle och Stockholm. Här berättar vi mer om ortens utveckling och om två stora tilldragelser som har kommits ihåg av olika anledningar: kungabesöket 1890 och den stora brädgårdsbranden 1893.