Våra dramakaraktärer

En dramavisning är en visningsaktivitet där museet levandegörs med hjälp av teatrala moment. De flesta av karaktärerna som gestaltas i våra dramavisningar är baserade på verkliga personer som har levt och arbetat i huset. Tillsammans med dramats gestalter får besökarna upptäcka och utforska palatset vid sekelskiftet 1900 och möta såväl herrskap som tjänstefolk.

Våra dramakaraktärer

Låt oss presentera några av de fantastiska karaktärerna som du får träffa i våra olika dramavisningar. Lär känna de fiktiva karaktärerna och de verkliga personerna som har inspirerat till dem.

Grevinnan von HallwylDen fiktiva Grevinnan
Grevinnan är van att få som hon vill. Hon har nyligen råkat ut för en bilolycka och har armen gipsad. Trots detta arbetar hon med att leda det stora katalogiseringsarbetet och förbereda inför att huset ska bli ett museum i framtiden.

Läs mer om Grevinnan i fakta och fiktion »
 

 

Greven von HallwylDen fiktive Greven
Greven är vänlig och skämtsam. Han tar befälet när husan Anna letar efter barnbarnet Margits försvunna snigel. I ungdomen var Greven officer och är forfarande militärisk, spänstig och stark.

Läs mer om Greven i fakta och fiktion »

 

 

Kokerskan Mamsell Claeson

Den fiktiva Mamsell
Mamsell tycker att det är trevligt med besökare i köket. Mamsell, som är en vanlig titel för kokerskor, har en viktig position i hushållet, vilket hon är väl medveten om.

Läs mer om kokerskan i fakta och fiktion »

 

 

Betjänten Eskil

Den fiktive betjänten Eskil
Eskil tycker inte om förändring och blir lätt stressad. Han var mycket ung när han blev betjänt i det Hallwylska hushållet och är särskilt imponerad av greven.

Läs mer om Eskil i fakta och fiktion »

 

 

 

 

Husan AnnaDen fiktiva husan Anna
Anna är nyfiken och öppen för förändringar och nymodigheter i samhället. Det är oftast Anna som tar med besökarna på en vandring i huset. Detta skulle inte ha hänt i verkligheten, men görs som ett dramaturgiskt grepp.

Läs mer om Anna i fakta och fiktion »

 

 

Köksan Svea

Den fiktiva köksan Svea
Svea får ta hand om de tyngre och smutsigare göromålen i köket. Svea lyckas inte alltid så bra med sina sysslor, trots att hon vill väl. Förmodligen har Svea planer på att hitta en annan plats för att avancera sig till kanske husa.
Att vara köksa innebär att vara längst ned i tjänarhierarkin.

Läs mer om köksan Svea i fakta och fiktion »

 

Kammarjungfrun Hulda

Den fiktiva kammarjungfrun Hulda
Hulda är temperamentsfull och medveten om sin höga status i tjänarhierarkin. Som kammarjungru har Hulda hand om Grevinnans garderob och hjälper henne vid på- och avklädning.

Läs mer om kammarjungfrun i fakta och fiktion »

 

 

Sällskapsdamen Fröken UhseDen fiktiva fröken Uhse
Fröken Uhse räknas inte till tjänstefolket. I egenskap av börd och bildning hör fröken Uhse ihop med herrskapet. Hon kan beskrivas som chef för tjänstefolket. Fröken Uhse har arbetat i familjen i många år.

Läs mer om fröken Uhse i fakta och fiktion »

 

 

 

Ellen von Hallwyl RoosvalDen fiktiva Ellen Roosval
Ellen är vänligt disträ och helt uppfylld av sin konst och sitt skapande. Ellen skulpterar gärna med museets yngsta besökare då hon tycker det är särskilt roligt och inspirerande att få möta unga konstnärsbegåvningar.

Läs mer om Ellen i fakta och fiktion »

 

 

 

Professor KronbergDen fiktive professor Kronberg
Professor Kronberg är en snäll och vänlig, om än något tankspridd, person. Professor Kronberg och Ellen har olika uppfattning om vad som är konst, men professor Kronberg tappar aldrig humöret utan blir snarare upplivad av en konstdebatt.

Läs mer om Kronberg i fakta och fiktion »
 

 

AmanuensenAmanuensen - en fiktiv "hen"
Amanuensen, som kan vara man eller kvinna, är en av de akademiker Grevinnan anställt för att katalogisera samlingarna. Hen är en neurotisk och nitisk besserwisser, som ständigt katalogiserar allt hen får syn på. 

Läs mer om amanuensen i fakta och fiktion »

 

 

Sophiasyster Fröken WestmanDen fiktive gårdskarln
Hellberg håller gården ren, hugger ved till vedspisen och till kakelugnarna. Ibland får Hellberg uträtta ärenden på stan. Hellberg skämtar gärna och vill helst dröja sig kvar i köket för att få smaka av Mamsell Claessons ryska plättar.

Läs mer om Hellberg i fakta och fiktion »

 

Lundgren

Den fiktiva fröken Westman
Wilhelmina kallar fröken Westman för ”busen” eftersom fröken Westman är hårdhänt i gymnastiken. Fröken Westman kommer varje morgon till palatset för att leda friskgymnastiken. 
Hon är en slags personlig tränare till Grevinnan.

Läs mer om Fröken Westman i fakta och fiktion »

 

Gårdskarln Hellberg Den fiktive Lundgren
Lundgren är f d snickare och anställd som en slags allt-i-allo. Han är biträdande vid katalogiseringsarbetet och känner sig underlägsen de akademiskt skolade amanuenserna. Han upptäcker ständigt nya fel i katalogiseringen.

Läs mer om Lundgren i fakta och fiktion »
 

 

BaronenDen fiktive baronen 
Baronen är nyfiken, impulsiv och något hetsig till temperamentet. För baronen är köket en exotisk miljö. Han är van vid att herrskapet inte ska gå ned till köket vilket stör tjänstefolket i deras arbete.

Läs mer om den fiktive Baronen »

 

 

BaronessanDen fiktiva baronessan
Baronenessan är en självständig dam. Hon är änka med en stor förmögenhet. Hon trivs ganska bra med att tiderna förändras för kvinnor och att det inte längre är som det var i hennes ungdom. Baronessan både förfasas och gläds över suffragetternas kamp för kvinnlig rösträtt.

Läs mer om den fiktiva Baronessan »