Utställningar

Image with a man on a rock, looking out over the Sorrento bay.
På resa i första klass

3 juni – 30 december 2020

Mot kontinenten - På resa i första klass, lyfter fram resandets utveckling kring sekelskiftet 1900. Här berättar vi också om Wilhelmina von Hallwyls många resor som ägde rum i en tid som, i historiens ljus, kan ses som turismens exotiska guldålder.