Åk 7-9

 • Ebba – och kvinnans politiska röst i frigörelsens tid

  När kvinnorna kring sekelskiftet 1900 organiserade sig för att vinna rösträtt var Wilhelmina von Hallwyls äldsta dotter Ebba von Eckermann en av dem som klev ut i offentligheten. 

  Läs mer »
 • Herrskap och tjänstefolk – dramavisning

  Hur levde Walther och Wilhelmina von Hallwyl i sitt palats? Vilka uppgifter hade de som arbetade i huset? Följ med på en visning om herrskap och tjänstefolk. 

  Programmet kan även ges för grundsärskolans årskurs 7–9. 

  Läs mer om Herrskap och tjänstefolk »
 • Walther von Hallwyl

  Bilden av svenskhet

  Nationalitet och identitet – hur var det att invandra till Sverige under nationalromantiken?

  Läs mer »
 • Möt Hallwylska museet – allmän husvisning

  Detta är en allmän visning av Hallwylska museet. Eleverna får se hela huset och får en introduktion till rummen och dess funktioner samt en allmän introduktion till de personer som verkat i huset.

  Programmet kan även ges för grundsärskolans årskurs 7–9.

  Läs mer »
 • Kroppens allra hemligaste - visning med dramatiserade inslag

  Kan den gamla moralen gälla i det nya, moderna samhället? Under det sena 1800-talet väcks sådan frågor både på teatern och i romanerna. En visning med fokus på sekelskiftets litteratur.

  Läs mer »
 • Under ytan vid sekelskiftet 1900

  Vid sekelskiftet 1900 rådde strikta normer kring kropp, nakenhet, kön och sexualitet. Den borgerliga kärnfamiljen var samhällsnorm och den grund som samhället ansågs vila på, och familjemedlemmarnas moraliska val vaktades noga. Följ med på en visning om hur det då kunde vara att avvika från det förväntade, söka sin egen väg och finna sin sanna kärlek.

  Läs mer om Under ytan vid sekelskiftet 1900 »
 • Vilken tid – vilken stil?

  Vad berättar gamla föremål? Följ med på en visning som undersöker rummens och möblernas olika stilar och status. Föremålen berättar både om den tid och de villkor som gällde då de skapades.

  Läs mer om Vilken tid – vilken stil? »