1. Start
  2. Skola
  3. Dramavisningar för skolan
hm_dig37214
Foto: Jens Mohr, Hallwylska museet/SHM.

Dramavisningar för skolan

Vad är en dramatiserad visning?

En dramavisning är en visningsaktivitet där museet levandegörs med hjälp av teatrala moment. Genom levandegörandet underlättas inlärningen för deltagarna. Karaktärerna som gestaltas är baserade på verkliga personer som har levt och arbetat i huset. Tillsammans med dramats gestalter får besökarna upptäcka och utforska platsen i en annan tid.

Hur började allt?

År 2002 spelades de första dramavisningarna för vuxna. De kallades då Stoppa tiden. Tanken var att man får följa livet i palatset under året 1909, under tema Fest i palatset, Sommar i palatset, Höst i palatset och Jul i palatset. Museets egen visningspersonal var, och är, aktörer i visningarna.

Dramavisningarna på Hallwylska museet har inspirerats av Jämtlands läns museum tidsresemetodik. Jamtlis tidsresa är en dramalek för barn som utgår från ett kulturhistoriskt tema. Hallwylska museets dramatiserade visningar är inövade teaterföreställningar inför publik. Publiken har tilldelats en roll, men är inte interaktiv i föreställningen.

Efter Stoppa tiden utvecklades dramavisningsformen till särskilda dramavisningar för barn och ungdomar från skola och särskola. Hallwylska museets dramavisningar är en särskild kommunikationsform. Våra genomförda undersökningar visar att de dramapedagogiska programmen väcker både intresse och nyfikenhet, samt underlättar för ork och koncentration – och därmed för lärande!

HWY_DIG39937
Tre av dramakaraktärerna. Foto: Jens Mohr, Hallwylska museet/SHM.