En flyttlåda med gamla saker som en kafffekopp med tillhörande fat, vinglas i kristall, en bunt med restaurangkort, en bunt med brev och kuvert
Foto: Berättarministeriet.

Berättarministeriet – Historiedetektiverna

Vill du och din skolklass kombinera ämnena historia och svenska? Hallwylska museet har tillsammans med Berättarministeriet skapat skolprogrammet Historiedetektiven. Programmet riktar sig till elever i årskurs 7–9 och syftar till att på ett kreativt och lustfyllt sätt stärka deras språk och förmåga att använda text för att tolka och förstå historiska sammanhang.

Upplägg för programmet

Klassen blir kontaktad av läraren Axel som har fått tag på en låda med föremål från första hälften av 1900-talet. Föremålen har tillhört en husa som arbetade i Hallwylska Palatset. Berättelsen om husan är en fiktiv berättelse om en kvinna som levde under tidigt 1900-tal.

Under programmets gång får eleverna resonera, reflektera och dra egna slutsatser kring vad det innebär att vara ung idag jämfört med för 100 år sedan. Eleverna gör nedslag i historiska händelser och skeenden i Sverige under 1900-talet och får undersöka hur olika idéer och händelser hänger samman.

Kombinera svenska och historia

Programmet är ämnesövergripande och förankrat i kursplanernas centrala innehåll i svenska och historia. Hallwylska museet och Berättarministeriet samverkar för att levandegöra centrala teman i modern svensk historia och skapa en grund för värderingssamtal i klassrummet. Stiftelsen Berättarministeriet utvecklar läromedel till lärare på skolor med högt socioekonomiskt index. Syftet med verksamheten är att på ett lustfyllt och kreativt sätt inspirera barn och unga att erövra det skrivna ordet. Tillsammans skapar vi förutsättningar för elever med låga studieresultat att kunna lämna grundskolan med gymnasiebehörighet.

Kostnadsfritt skolprogram

Berättarministeriets skolprogram och kompetensutveckling för lärare är kostnadsfria. Stiftelsen är icke vinstdrivande, politiskt och religiöst obunden och verksamheten möjliggörs genom samverkan mellan privat, offentlig och ideell sektor.

Boka skolprogram

Skolprogrammet bokas via Berättarministeriet: info@berattarministeriet.se.

Om Berättarministeriet och kontakt

Nyhetsbrev för skola

Guide klädd i tidsenliga kläder visar runt barn i museet.