1. Start
  2. Visningar under Stockholm Pride på Hallwylska museet - Under ytan vid sekelskiftet 1900

Visningar under Stockholm Pride på Hallwylska museet - Under ytan vid sekelskiftet 1900

Visningar under Stockholm Pride på Hallwylska museet Under ytan vid sekelskiftet 1900 Under Stockholm Pride erbjuder Hallwylska museet, ett av stadens mest högborgerliga hem, visningar ur genus- och queerperspektiv.Hur var det att vara homo-, bi- eller transperson vid sekelskiftet 1900? Hur och på vilket sätt skapade personer en homosexuell identitet med gemenskap och sociala mötesplatser.

Visningar under Stockholm Pride på Hallwylska museet

Under ytan vid sekelskiftet 1900Under Stockholm Pride erbjuder Hallwylska museet, ett av stadens mest högborgerliga hem, visningar ur genus- och queerperspektiv.

Hur var det att vara homo-, bi- eller transperson vid sekelskiftet 1900? Hur och på vilket sätt skapade personer en homosexuell identitet med gemenskap och sociala mötesplatser.

Vid sekelskiftet 1900 rådde strikta normer kring kropp, nakenhet, kön och sexualitet. Den borgerliga kärnfamiljen var samhällsnorm och den grund som samhället ansågs vila på. Den borgerliga kulturen delade in livet i en offentlig och en privat sfär. Den offentliga sfären var mannens. Kvinnorna var oftast förvisade till hemmets privata ”vrå”. Uppdelningen avspeglades tydligt i det borgerliga hemmet. Men det privata var inte samma sak som det hemliga.

Sekelskiftet 1900 var en tid präglad av såväl moral som dubbelmoral. De prostituerade förväntades att hemlighålla sin verksamhet samtidigt som könshandeln i Stockholm var reglerad genom regelbundna polisiära kontroller. De prostituerade kvinnorna var tvungna att regelbundet bli ”besiktigade” av läkare. Soldatprostitutionen var också utbredd. Många soldater tjänade extra pengar på att prostituera sig för andra män.

Visningarna ges 26, 27, 28, 29 juli. kl 13.30. Pris 60 kr

Visningar under Stockholm Pride på Hallwylska museet - Under ytan vid sekelskiftet 1900

Under ytan vid sekelskiftet 1900

Specialvisningar på Hallwylska museet underStockholm Pride - under ytan vid sekelskiftet 1900.