1. Start
  2. ”Våra museers roll i integrationens tjänst” Seminarium med kultur- och demokratiministern på Hallwylska museet, 9 september

”Våra museers roll i integrationens tjänst” Seminarium med kultur- och demokratiministern på Hallwylska museet, 9 september

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke medverkar & Christina Jutterström är moderator Under årens lopp har Livstycket samarbetat med olika museer. Hallwylska museet redan 1999 och ett förnyat samarbete 2015. Samarbetet med Nordiska museet och Stadsmuseet i Stockholm bör också lyftas fram. Dessa samarbeten har kvinnofrågor t. ex. belysts i ett historiskt perspektiv och jämförts med idag.

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke medverkar & Christina Jutterström är moderator vid seminariet om museers roll i integrationens tjänst på Hallwylska museet den 9 september på kvällen. 
Under årens lopp har Livstycket samarbetat med olika museer. Hallwylska museet redan 1999 och ett förnyat samarbete idag 2015. Samarbetet med Nordiska museet 2009 och Stadsmuseet i Stockholm 2012 bör också lyftas fram.

Genom dessa samarbeten har till exempel kvinnofrågor belysts i ett historiskt perspektiv och jämförts med idag. De har åskådliggjort museernas möjligheter att spela en viktig roll i integrationen. Den kulturhistoria som museerna förmedlar har blivit begriplig för Livstyckets deltagare.

Kunskapen om den kulturhistoria som museerna förvaltar har ökat genom museibesöken och möten med dess personal. Det är tydligt att dessa samarbeten har varit en viktig introduktion till Sverige, för Livstyckets deltagare, men också för deras familjer. Kvinnorna har tagit platserna till sig och gjort dem till sina egna.

Integration är ofta något som ses som ”det går inte” vi talar om alla misslyckanden istället för att tala om möjligheter och framgångar. Nu är det dags!

Program:
Moderator: Christina Jutterström
Ca 17.45 Sång av operasångerskan Charlotte Huldt och Livstyckets kör
18.00 Välkomsthälsning, Heli Haapasalo, museichef Hallwylska museet och Birgitta Notlöf, verksamhetschef Livstycket
18.05 Heli Haapasalo och Birgitta Notlöf berättar om samarbetet 1999 och idag tillsammans med Hallwylska museets f.d. chef Eva Helena Cassel-Pihl
18.15 Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke samtalar med moderatorn utifrån seminariets tema om museernas roll i integrationsarbetet.
18.35 Öppet forum med seminariets deltagare
18.55 Seminariet sammanfattas av moderatorn
19.00 Sång, förfriskningar och mingel i palatsköket.

Begränsat antal platser! 

Delta? Kontakta press@lsh.se! 

Faktaruta
Livstycket är ett modernt kunskaps- och desingcenter i Tensta där kvinnor från hela världen deltar. Livstycket använder sig av den funktionella pedagogiken, som kombinerar konstnärlig verksamhet med teretiks undervisning. 

Det Hallwylska tyget

Fotograf: Jana Eriksson
Det hallwylska mönstret från 1990-talet och som vi åter producerar i handdukar, grytlappar mm. Sedan förra året återfinns den på soffor som företaget, sweef, producerat