1. Start
  2. Vampyrerna i Perkins Gilmans gula tapet! Föredrag: i Hallwylska museet onsdag den 25/2 kl17.30

Vampyrerna i Perkins Gilmans gula tapet! Föredrag: i Hallwylska museet onsdag den 25/2 kl17.30

Monster, kvinnor & kreativitet under 1800-talet. Anna Höglund, lektor i litteraturvetenskap, berättar om hur vampyrkvinnan som litterär gestalt användes av patriarkatet för att stänga ute kvinnan från 1800-talets litterära fält. Den tidens kvinnliga författare gjorde monstret till sitt eget – vampyrkvinnan blev en allierad i kampen för kvinnors rätt att ge offentligt uttryck för sin kreativitet

Monster, kvinnor & kreativitet under 1800-talet. Anna Höglund, lektor i litteraturvetenskap, berättar om hur vampyrkvinnan som litterär gestalt användes av patriarkatet för att stänga ute kvinnan från 1800-talets litterära fält. Den tidens kvinnliga författare gjorde monstret till sitt eget – vampyrkvinnan blev en allierad i kampen för kvinnors rätt att ge offentligt uttryck för sin kreativitet.

Vampyrkvinnans monstrositet är komplex. Hon gestaltar det åtråvärda och det avskyvärda, det tillåtna och förbjudna, förtrycket och motståndet.

Under 1800-talet var vampyrkvinnan en populär gestalt inom anglosaxisk skräcklitteratur. Hon var stjärnan i de erotiska drömscenarion som samtidens manliga författare skapade. En sexuell fresterska som var oemotståndligt vacker men likaledes livsfarlig. Samtidigt framställdes hon som motsatsen till den tidens ideala kvinna. Hon var ett monster som användes i litteraturen för att befästa patriarkala värderingar och normer i 1800-talets samhälle.

Vampyrkvinnans motiv uppmärksammades också av tidens kreativa kvinnor. Även de skildrade det populära monstret i sina texter. Några kvinnliga författare adopterade den patriarkala framställningen men andra använde monsterkvinnan strategiskt i kampen för jämställdhet. De improviserade monstrets gestalt i syfte att problematisera och kritisera samtidens mansdominerade litterära fält.
Föredrag: i Hallwylska museet onsdag den 25/2 kl17.30  
Boka via hemsidan:  https://hallwyl.biljetto.com/sv-SE/vampyrerna 

Anna Höglund är lektor i litteraturvetenskap vid Linnéuniversitetet i Växjö och en flitigt anlitad föredragshållare och skribent. Hon hyser en glödande passion förskräckfiktionens monster som hon studerar i syfte att förklara vad de fyller för behov för oss människor, idag och tidigare.

SKRÄCK & SKROCK – det ockulta sekelskiftet 1900

Fotograf: Erik Lernestål
Madame Pendiente är en av karaktärerna i dramavisningen "Huset Hellwyls gåta. - En gotisk spökhistoria från den andra sidan som ges i anslutning till utställningen ”Skräck och Skrock - Det ockulta sekelskiftet 1900”. Under höstlovet 28/10-2/ kl 10 & 11. Övriga veckoslut från 25/10 tom december lördag och söndag kl 11.