1. Start
  2. TESALONG 13 maj. Av högsta klass – hantverket i Hallwylska palatsets inredningar

TESALONG 13 maj. Av högsta klass – hantverket i Hallwylska palatsets inredningar

Hallwylska palatset anses som en av de mest framträdande privatbostäder, som arkitekten på modet, Isak Gustaf Clason skapade på 1890-talet. Hantverkskunnandet stod på topp i Sverige. Paret Hallwyls Stockholmshem, på Hamngatan 4, erbjuder en provkarta på det bästa som skapades i Sverige vad gäller träarbeten, stuckatur och dekorationsmåleri.

Hallwylska palatset anses som en av de mest framträdande privatbostäder, som arkitekten på modet, Isak Gustaf Clason skapade på 1890-talet. Hantverkskunnandet stod på topp i Sverige. Paret Hallwyls Stockholmshem, på Hamngatan 4, erbjuder en provkarta på det bästa som skapades i Sverige vad gäller träarbeten, stuckatur och dekorationsmåleri.

Visning och tesalong
Samuel Norrby tar oss med på en specialvisning, där vi tittar på inredningsdetaljer, utförda i historiska stilar, en blandning av 16- och 1700-tal. Vid slutet av 1800-talet var de äldre stilarna populära. Huset är utvändigt inspirerat av och liknar spanska och italienska renässansbyggnader. Wilhelmina von Hallwyl ägnade mycket tid åt att möblera sitt nya hem med antikviteter.

Onsdagen den 13 maj kl 13.00

Efter visningen serveras te och scones i palatsköket, vars inredning är ett utmärkt exempel på ett nytt funktionellt tänkande som saknade motstycke i Stockholm

Privatpalats som blev museum.
Hallwylska palatset är Stockholms sist byggda privatpalats. Det uppfördes under 1890-talet som bostad och företagskontor för Walther och Wilhelmina von Hallwyl och familjeföretaget Ljusne-Woxna Aktiebolag. Det var ett expansivt årtionde, när den svenska industrialiseringen tog fart, ett decennium med optimism och framtidstro, men även en brytningstid med uppbrott och nyorientering.

Makarna von Hallwyl skänkte huset på Hamngatan 4 till svenska staten 1920, men de bodde båda kvar livet ut. Hallwylska museet öppnades för allmänheten redan år 1938

Anmälan via vår hemsida: http://hallwylskamuseet.se/sv/kalendarium

Stora salongen i Hallwylska palatset

Fotograf: Erik Lernestål
Stora salongen i barockstil. Observera ventilationsgallren.De vävda tapeterna som skymtas är i stil och teknik typiska för den nederländska renässansen.

Lilla salongen, damernas salong, i Hallwylska palatset

Fotograf: Erik Lernestål
Lilla salongen i rokokostil. Den rundade hörnan, tillverkad av snickerifirman Benckert, vann guldpris vid Allmänna konst- och industriutställningen 1897. Takmålningen Aurora, förmodligen av David Klöcker Ehrenstrahl. Flamländska tapeter, två i en svit av sex finns i detta rum