1. Start
  2. Resan till Egypten – en digital upptäcktsfärd –nu i engelsk översättning

Resan till Egypten – en digital upptäcktsfärd –nu i engelsk översättning

Den 5 november 1900 stiger Wilhelmina och Walther von Hallwyl på tåget på Stockholms central. De är på väg till Egypten, där de stannar i fyra månader. Hallwylska museets digitala utställning ”Resan till Egypten” finns nu i engelsk översättning. Här tar vi del av fotografier som togs under resan eller köptes av lokala fotografer. Och hur turistandet kunde gå till vid förra sekelskiftet.

Den 5 november 1900 stiger Wilhelmina och Walther von Hallwyl på tåget på Stockholms central. De är på väg till Egypten, där de stannar i fyra månader.

Information in English, here below

I Hallwylska museets digitala utställning ”Resan till Egypten” –nu också finns i engelsk översättning –tar vi del av fotografier som togs under resan eller köptes av lokala fotografer. Och hur turistandet kunde gå till vid förra sekelskiftet. Sällskapsdamen Ida Uhses detaljerade resedagbok ger oss inblick i hur sällskapet fördrev sina dagar. , vart de åkte, vad de köpte och vilka turistattraktioner de besökte.

Resan går med tåg till Neapel och därifrån med båt till Port Said i Egypten och sedan tåg igen till Kairo. Vi följer med på den specialhyrda ångbåten Columbia uppför Nilen och tar sedan tåget till Sudan. Wilhelmina och Ida Uhse plockar snäckor på Röda havets strand och rider på åsnor till kattgravarna i Beni Hasan. Ida Uhse klagar på gravskövlingen, samtidigt som de plockar med sig en kattmumie till barnbarnet. Resan avslutas med lite societetsliv på Kairos exklusivare hotell.

Det rika bildmaterialet tillsammans med resedagboken och texter om turismens historia ger en fyllig bild av just den här resan, men berättar också hur resandet i allmänhet kunde gå till vid förra sekelskiftet.


Producent: Sara Dixon  Form:  Erik Lernestål 

Om digitala utställningar

Att göra helt digitala och webbaserade utställningar är en verksamhet som fortfarande är ny och ganska outvecklad bland svenska museer. Vi söker oss fram mot praktiska arbetssätt och flexibla verktyg. Den här utställningen är gjord i ett verktyg som tillhandahålls av Google. Tack vare detta visas utställningen både från den egna webbplatsen och på Google Cultural Institute. På så sätt hoppas vi att fler besökare ska hitta vårt material.

A Trip to Egypt – Exploring on the Web

On 5 November 1900 Wilhelmina and Walther von Hallwyl board the train at Stockholm’s Central Station. They are on their way to Egypt, where they will be staying for four months.

The Hallwyl Museum in Stockholm now release the English version of the online exhibition ”A Trip to Egypt”. In the exhibition we can study the photographs that the von Hallwyls took themselves during the journey, or bought from local photographers. We also get an insight into life as a tourist at the turn of the century 1900. Wilhelmina von Hallwyl had a lady companion, miss Ida Uhse, who kept a detailed travel journal. Thanks to this we know how the party spent their days, where the went, what they bought and what tourist attractions they visited. Ida Uhse also gives her opinion about things. For example she does not like the ”hoards of tourists” that barge into the ancient temples, when she wants to admire them in peace.

Our travellers take the train from Stockholm to Naples and from there they continue by ship to Port Said in Egypt and then train again to Cairo. We get to follow them around the modern metropolitan and later up the Nile on the Steamship Columbia and on the desert train to Sudan. Wilhelmina von Hallwyl and Ida Uhse pick sea shells on the shores of the Red sea and ride on donkeys to the Cat Cemetary in Beni Hasan. Ida Uhse complains about how ancient graves have been plundered, but the next thing we know the party take home a cat mummie that they found on the ground. The trip finishes by some jet set dinner parties at the luxury hotels in Cairo.

The generous amount of photos together with the travel journal and additional texts about history of tourism gives the visitor a detailed impression of this very journey as well as of travelling.

For English version with photos, see attached pdf. Download hires photos here below!

Resan till Egypten

Fotograf: Hallwylska museet
Vi tror gärna att turism är en ny företeelse. Försöken att ta avstånd från de andra turisterna, eftersom vi själva känner oss som genuina resenärer, framstår som ett nutida fenomen. I utställningen ser vi att så inte är fallet. Ida Uhse klagar vid flera tillfällen på hur Cookbåtarna, med sina skränande horder av turister, kommer och stör friden just när hon ska njuta av något ståtligt monument

Resan till Egypten

Fotograf: Hallwylska museet
En resa till Egypten år 1900, det måste väl ha varit ett stort äventyr? Ja, resan var lång, tog tid, kostade mycket pengar, men krävde inte alls så mycket mod och förberedelser som man skulle kunna tro. Man behövde inte vara en dödsföraktande äventyrare för att ta sig till Kairo, det räckte att vara relativt välbärgad och någorlunda nyfiken. Landet låg öppet för den växande turismen

Resan till Egypten

Fotograf: Hallwylska museet
”På aftonen var det stor bal i vårt hotell för hotellets gäster samt äfven för gästerna från andra hotell. Belysningen var utmärkt.” Nöjeslivet i Kairo var fullt utbyggt och kretsade kring lyxhotellen. Där fanns gourmetrestauranger av europeiskt snitt, barer, sportanläggningar och det gavs baler på olika hotell de flesta kvällar i veckan. Societetslivet pågick på samma sätt som hemma

Resan till Egypten

Fotograf: Hallwylska museet
Lådan som står på bordet i förgrunden är en av de tre kamerorna som togs med till Egypten. Att äga en egen kamera år 1900 var ovanligt. Kamerorna var dyra och dessutom tunga och svårhanterade och krävde en del kunnande. Wilhelmina von Hallwyl köpte också många fotografier under sina resor. I Hallwylska museets arkiv finns över 1 600 resebilder i album.

Resan till Egypten

Fotograf: Hallwylska museet
Ellen (de Maré), som senare i livet skulle bli konstnär, tar mest naturlyriska landskapsbilder i lite större format.

Resan till Egypten

Fotograf: Hallwylska museet
Wilhelmina von Hallwyl framstår som den modernaste fotografen. Hon tar snapshots av folklivet och kommer tätt inpå människorna utan att ställa upp dem. Hennes bilder är ofta lite röriga och inte alltid skarpa. De ger förmodligen den mest rättvisa bilden av vad resesällskapet faktiskt såg under sina utflykter till fots och på åsna eller kamel.

Resan till Egypten

Fotograf: Hallwylska museet
Ellen de Maré, mellandottern, var med på resan tillsammans med sin dåvarande man Henrik de Maré. Man behövde inte vara en dödsföraktande äventyrare för att ta sig till Kairo vid den här tiden, det räckte att vara relativt välbärgad och någorlunda nyfiken.