1. Start
  2. Regeringen föreslår en ny museimyndighet

Regeringen föreslår en ny museimyndighet

Regeringen har idag presenterat innehållet i den Kulturarvsproposition man avser att lägga fram i riksdagen för beslut under våren 2017. Förslaget om att skapa en ny museimyndighet genom ett samgående mellan Statens historiska museer (SHMM) och Livrustkammaren och Skoklosters slott med stiftelsen Hallwylska museet (LSH), ligger som en del i propositionen.

Regeringen har idag presenterat innehållet i den Kulturarvsproposition man avser att lägga fram i riksdagen för beslut under våren 2017. 

Förslaget om att skapa en ny museimyndighet genom ett samgående mellan Statens historiska museer (SHMM) och Livrustkammaren och Skoklosters slott med stiftelsen Hallwylska museet (LSH) ligger som en del i propositionen. Syftet med förslaget är att skapa en samlad, stark museimyndighet för att främja kunskapen om och intresset för Sveriges historia.

- Jag välkomnar regeringens målsättning – att ytterligare stärka oss i våra roller som brett förankrade kunskapsinstitutioner, säger Maria Jansén, överintendent på Statens historiska museer. Regeringens fokus på bred samverkan, både för att säkerställa kompletterande perspektiv i publik verksamhet och kunskapsuppbyggnad är väldigt positivt. Jag är övertygad om att vi tillsammans kan bli ännu bättre och vara en viktig resurs i samhället.

På LSH och SHMM har gemensamma förberedelser inför beslutet om samgående pågått sedan en tid. Dessa fortsätter nu enligt plan.

- Vi har börjat förbereda oss på ett stundande samgående, säger Magnus Hagberg, överintendent vid Livrustkammaren och Skoklosters slott med stiftelsen Hallwylska museet. Jag kan med säkerhet säga att det i dessa båda myndigheter finns kompetens och kunnande som ger oss alla möjligheter att fortsätta utveckla våra verksamheter och tillsammans bli en stark museiaktör som främjar kunskapen om och intresset för Sveriges historia.

Den nya myndigheten träder i kraft den 1 januari 2018. Slutligt beslut i frågan väntas i och med att Kulturarvspropositionen hanteras i Riksdagen i vår. 

Läs om förslaget på Kulturdepartementets hemsida: http://www.regeringen.se/artiklar/2016/12/regeringen-foreslar-en-samlad-kulturarvspolitik/

Här är hela Kulturarvspropositionen/Lagrådsremissen:
http://www.regeringen.se/rattsdokument/lagradsremiss/2016/12/kulturarvspolitik/

För ytterligare information, kontakta:

Magnus Hagberg, överintendent LSH
Tel. 08-402 30 91, e-post: magnus.hagberg@lsh.se

Maria Jansén, överintendent SHMM
Tel. 08-519 55 601, e-post: maria.jansen@shmm.se

Maria Jansén

Fotograf: Johan Jeppson
Maria Jansén är överintendent vid Statens historiska museer.