1. Start
  2. "Reflexions" på Hallwylska museet i anslutning till Designveckan - inbjudan

"Reflexions" på Hallwylska museet i anslutning till Designveckan - inbjudan

Formgivarna Margot Barolo och Ulrika Mårtensson gör installationen "Reflexions" i Hallwylska museet. På Berns salonger visas samtidigt deras installation "Life is a play". Välkommen till Hallwylska museet & Berns salonger måndag 3 februari kl 16.30 resp kl 18. Denna kväll är början till ett samarbete mellan de två båda institutionerna på var sin sida av Berzeli.

Formgivarna Margot Barolo och Ulrika Mårtensson gör installationen Reflexions  i Hallwylska museet. På Berns salonger visas samtidigt deras installation Life is a play. Välkommen till Hallwylska museet & Berns salonger måndag 3 februari kl 16.30 respektive kl 18. Denna kväll är början till ett samarbete mellan de två båda institutionerna på var sin sida av Berzelii park.

Inspirationskällan från formgivarna: 
”  Allt vi ser på Hallwylska andas svunnen tid. Varje pinal har fått stå kvar på sin plats långt efter att huset bebotts. Vår blick vandrar genom bostaden och dess invånare, numera endast döda objekt, ser föremål som i högsta grad är vittnen till både sin egen tillkomst liksom husets och dess innevånares historier.

Hantverk
Vi fascineras och hämtar intryck från Hallwylska palatset där varje detalj är utförd av de skickligaste hantverkarna. Det ultramoderna och vågade då, är gammalt och traditionellt idag. Vi leker med detta kulturarv och formar våra föremål som en blinkning. Det ni ser här är vårt sätt att omfamna det gamla traditionella, men samtidigt det nya i ett och samma föremål. 

Vi vill väcka lust för handens kunnande och att vara med och forma framtidens avtryck. En drivkraft att förena det som en gång var ett; konsten och vetenskapen.

Vad händer sen…
Vårt fokus ligger ofta på tillkomsten, produktionen och omständigheterna kring detta, liksom de människor som objekten vandrat emellan.
Från råvara, till material, för att sedan på olika sätt formas av händer till föremål - hantverket.

 Men det tar inte slut där. Vi är också intresserade av det som händer sedan; förpackandet, transporten, mellanhänderna, transaktionerna och alla dem som försörjer sig på detta.
Slutligen når den sin kanske sista ägare. Många händer har hunnit vidröra och mångas öden flätas samman. Enskilda människor liksom länders välfärd har påverkats.  

Framtidsmotto transparens, kunskap och människovärde åt folket!
Det finns inga oskyldiga föremål, de bär alla på en tyst vittnesbörd om de händer och öden som de passerat liksom de är resultat av olika näringar från utvinning av råvara till hantverkarens skicklighet.”  
Margot Barolo och Ulrika Mårtensson

Visas 4 februari - 3 mars 2014

Välkommen till vernissage
Måndag den 3 februari
kl 16.30- Reflexions på Hallwylska museet, Hamngatan 4
kl 17.00 intervjuar Staffan Bengtsson, författare och TV-man, de båda formgivarna
Förfriskningar i Palatsköket 
kl 18-19 Life is a play på Berns, Berzelii Park.
I över 150 år har Berns varit en mötesplats för mat, musik, mode och konst och genom åren har många dramer utspelat sig under kristallkronorna. Med Berns karaktäristiska väggspegel i fokus har duon, Margot Barolo & Ulrika Mårtensson, skapat en scenografi i reflextyg som för tankarna till en teaterridå


"Reflexions" på Hallwylska museet i anslutning till Designveckan - inbjudan