1. Start
  2. Ny forskning ger svar om hittills okänd konstnär till porträtt i Hallwylska museet

Ny forskning ger svar om hittills okänd konstnär till porträtt i Hallwylska museet

Efter att ha varit utlånade till utställningen Pieter Pourbus and the forgotten Masters på Groeningemuseum i Belgien, är de två porträtten nu tillbaka på sin vanliga plats i Hallwylska museets tavelgalleri. Och under utlånet har porträttens hittills okände konstnär äntligen upptäckts: den belgiske renässanskonstnären Gillis Claissens.

Efter att ha varit utlånade till utställningen Pieter Pourbus and the forgotten MastersGroeningemuseum i Belgien, är de två porträtten nu tillbaka på sin vanliga plats i Hallwylska museets tavelgalleri. Och under utlånet har porträttens hittills okände konstnär äntligen upptäckts: den belgiske renässanskonstnären Gillis Claissens.

-Ny forskning har givit oss ny information om de två porträtten i den Hallwylska målerisamlingen, då man har lyckats dechiffrera porträttens monogram G.C.:FEC. Det var forskarna Mark Weiss och Alexandra Zvereva som först såg en tydlig koppling mellan dessa konstverk och liknande porträtt, men som saknade monogrammet. Alexandra Zvereva, Université-Sorbonne, lyckades slutligen attribuera monogrammet till konstnären Gillis Claissens, berättar Kent Andersson, chef för avdelningen Samling och Forskning vid Statens Historiska museer, där Hallwylska museet ingår.

Upptäckten öppnade upp för vidare forskning om denna ”bortglömda” konstnär. Målet för utställningen Pieter Pourbus and the forgotten Masters på Groeningemuseum var att belysa 1500-talets måleri i Brygge.

-Innan monogrammisten hade identifierats som Gillis Claissens var det inte känt att den här typen av lysande porträtt målades i Brygge. Upptäckten öppnar upp för ett helt nytt forskningsfält i forskningen om 1500-talskonsten i Brygge, säger Anne van Oosterwijk, curator för utställningen Pieter Pourbus and the forgotten Masters.

Anne van Oosterwijks, Brecht Dewildes och Margreet Wolters forskning har resulterat i ny kunskap om Gillis Claissens, som på sin tid var en erkänd konstnär, men det dröjde länge innan något verk med säkerhet kunde attribueras till honom.

Viktigt bidrag till kunskapen om lågländernas renässansporträtt och Hallwylskas konstsamling

Till-Holger Borchert, museichef vid Groeningemuseum och Musea Brugge säger att ”återupptäckten av Gillis Classsins portätt bidrar med viktig kunskap om lågländernas renässansporträtt och visar att den högkvalitativa hovporträttkonsten också blommade i Brygge och inte endast var koncentrerad till Antwerpen och Brussel liksom i andra konstnärliga centra i Nederländerna.”

Inköpta på Bukowskis 1915

Hallwylska museets skapare, Wilhelmina von Hallwyl, köpte båda porträtten på Bukowskis den 5 oktober 1915. Porträtten såldes då som verk av Francois Clouet, men då detta inte stämde överens med monogrammet rubricerades konstnären som okänd mästare. Hallwylska museet hoppas nu att få veta ännu mer om de två porträtten. Tidigare försök att identifiera de avporträtterade har inte lyckats. De utsökt målade porträtten i Hallwylska samlingen kan ha ingått i en serie av familjeporträtt.

Heli Haapasalo, museichef vid Hallwylska museet, ser fram emot ännu mer kunskap kring porträtten:

-Hallwylska målerisamlingen har i sin helhet varit föremål för granskning så sent som på 1980- och 1990-talen då flera av verken fick nya kompletterande uppgifter och nya attribueringar. Flera av tidens framstående experter såväl nationellt som internationellt fick i uppgift att revidera uppgifterna i den gamla katalogen. Dessa två porträtt kvarstod i den genomgången fortfarande som franska porträtt av en okänd konstnär. Varje gång nytt ljus, nya uppgifter och ny kunskap tas fram bekräftas också Hallwylska museet som ett museum med en internationellt betydelsefull konstsamling.

För mer information om porträtten, vänligen kontakta Annika Williams, intendent för Hallwylska museets samlingar. Enheten för kulturhistoriska samlingar /Statens historiska museer.

Telefon: +46-(0)8-402 30 98

E-post: annika.williams@shm.se

Mansporträtt

Fotograf: Jens Mohr
Mansporträtt, tillhör den Hallwylska porträttsamlingen, troligen från 1560. Konstnär: Gillis Claissens.

Kvinnoporträtt

Fotograf: Jens Mohr
Kvinnoporträtt, tillhör den Hallwylska porträttsamlingen, från 1560. Konstnär: Gillis Claissens.