1. Start
  2. Nutida spökupplevelser – vetenskapligt perspektiv på det oförklarliga - Föredrag

Nutida spökupplevelser – vetenskapligt perspektiv på det oförklarliga - Föredrag

Författarkväll på Hallwylska museet. Författarna bakom boken "Mystik på svenska slott – nutida spökupplevelser", ett underhållande och spännande tidsdokument över 2000-talets spöktro, berättar om sina olika erfarenheter. Ett föredrag med Robert Hahn, forskningschef på Södertälje sjukhus, journalisten Amelie Ehrensvärd Cardell och fotografen Susanne Martinelle. Onsdag 11/ 2 kl 17.30 Förhandsboka!

Författarkväll på Hallwylska museet. Författarna bakom boken "Mystik på svenska slott – nutida spökupplevelser", ett underhållande och spännande tidsdokument över 2000-talets spöktro, berättar om sina olika erfarenheter. Ett föredrag med Robert Hahn, forskningschef på Södertälje sjukhus, journalisten Amelie Ehrensvärd Cardell och fotografen Susanne Martinelle.
onsdag den 11 februari kl 17.30
Boka via www.hallwylskamuseet.se

Utbredd "spöktro"
Sommaren 2012 uppmärksammade journalisten Amelie Ehrensvärd Cardell och fotografen Susanne Martinelle en Sifo-undersökning som slog fast att 1 av 5 svenskar tror på spöken. Plötsligt såg de spöken överallt. De ställde sig frågan: ”Händer det något oförklarligt på slotten idag?” Gensvaret bland slottsägarna blev enormt och finns nu samlat i boken "Mystik på svenska slott – nutida spökupplevelser".

Robert Hahn, forskningschef vid Södertälje sjukhus, berättar i bokens förord om hur det kan gå till när en fri själ skapar fysiska fenomen som vi människor i allmänt tal kallar för spökerier. Hans nyfikenhet tog fart när hustrun Marie-Louise Hahn för några år sedan utvecklade en medial förmåga.

Amelie Ehrensvärd Cardell ville veta mer och intervjuade olika yrkesgrupper; en läkare, en präst, en professor i teoretisk fysik, en folklivsforskare och en professor i parapsykologi. Hon är själv uppvuxen på slott, men har aldrig träffat på den gamle greven som sägs gå igen. Däremot har hon mött en tankeläsare som lyckades med något väldigt svårförklarligt …

Susanne Martinelle har vid ett flertal tillfällen upplevt att hennes döda mormor har gett sig till känna. Hon har även varit med om påtagliga igenkännanden på tidigare okända platser.

Nutida spökupplevelser – vetenskapligt perspektiv på det oförklarliga - Föredrag

SKRÄCK & SKROCK – det ockulta sekelskiftet 1900

Fotograf: Erik Lernestål
Madame Pendiente är en av karaktärerna i dramavisningen "Huset Hellwyls gåta. - En gotisk spökhistoria från den andra sidan som ges i anslutning till utställningen ”Skräck och Skrock - Det ockulta sekelskiftet 1900”. Under höstlovet 28/10-2/ kl 10 & 11. Övriga veckoslut från 25/10 tom december lördag och söndag kl 11.

SKRÄCK & SKROCK – det ockulta sekelskiftet 1900

Fotograf: Erik Lernestål
Madame Pendiente är en av karaktärerna i dramavisningen "Huset Hellwyls gåta”som ges i anslutning till utställningen ”Skräck och Skrock - Det ockulta sekelskiftet 1900”. Under höstlovet 28/10-2/ kl 10 & 11. Övriga veckoslut från 25/10 tom december lördag och söndag kl 11. Utställningen pågår till 1 mars 2015.

Den hemliga läran

Fotograf: Erik Lernestål
Teosofiska samfundet, The Theosophical Society, var inflytelserikt vid sekelskiftet 1900. Den grundades redan 1875 i New York av ryska adelsdamen Helena Petrovna Blavatsky, 1831-1891. Teosofin är en esoterisk religions-filosofisk rörelse

Anderingklocka i seansrummet

Fotograf: Erik Lernestål
Anderingsklockan var ett redskap som medier kunde använda vid seanser för att kommunicera med andevärlden: ringningarna betydde ja eller nej. Replica. Längs fram – tarokort.