1. Start
  2. Nu kommer boken om Systrarna von Hallwyl

Nu kommer boken om Systrarna von Hallwyl

I den nya publikationen Systrarna von Hallwyl, framträder en efterfrågad och fördjupad bild av Wilhelmina von Hallwyls döttrar Ebba von Eckermann, Ellen Roosval och Irma von Geijer.

Hallwylska museet uppfördes åren 1893-1898 som Stockholmsbostad för Walther och Wilhelmina von Hallwyl, blev museum år 1938 och är en av Sveriges bäst bevarade miljöer från sekelskiftet. Paret Hallwyl var båda i femtioårs åldern när de flyttade in i huset. Deras tre döttrar var då i trettioårsåldern och hade vid det laget bildat egna familjer.

Museets grundare är väl kända, medan döttrarna Hallwyl, som representerar tre mycket olika livsöden och livsval är mindre kända för en större publik. I den nya publikationen Systrarna von Hallwyl, framträder en efterfrågad och fördjupad bild av Wilhelmina von Hallwyls döttrar Ebba von Eckermann, Ellen Roosval och Irma von Geijer. Boken bidrar till en ny kunskap inom den kvinnohistoriska forskningen och ger svar till en av de vanligaste frågorna bland museets besökare: vad hände med barnen? Systrarna von Hallwyl är författad av Sofia Nestor, Sara Dixon och Samuel Norrby, alla intendenter vid museet. Artikelförfattare är även Eva Helen Ulvros, professor i historia vid Lunds universitet samt Patric Steorn, fil dr i konstvetenskap och museichef för Thielska galleriet. Redaktör är intendent Annika Williams:

På 1990-talet gjorde Hallwylska museet en mycket uppskattad utställning om Ebba, Ellen och Irma. Den fina publikationen Wilhelminas döttrar, som gavs ut i anslutning till utställningen är slutsåld sedan länge. Vi ville ha med fler bilder i en ny publikation då det finns ett rikt bildmaterial att ösa ur. Det finns ett stort intresse för kvinnohistoria och systrarna von Hallwyls levnadsöden utgör intressanta exempel på kvinnors valmöjligheter i allmänhet och aristokratiska samt högborgerliga kvinnors i synnerhet. Det finns också ny intressant forskning om kvinnors villkor vid sekelskiftet 1900 att relatera till."

I boken ägnas systrarna varsitt eget kapitel och sätter in deras livsöden i ett större sammanhang både historiskt, ekonomiskt och idéhistoriskt. Tillsammans skildras systrarna i relation till normen för hur en högborgerlig kvinna förväntades leva sitt liv. Dessutom diskuteras vilka valmöjligheter för kvinnor i allmänhet och kvinnor i högborgerliga miljöer i synnerhet Och hur såg normerna ut för kvinnlighet och manlighet ut vid sekelskiftet 1900?

Ebba von Eckermann (1866–1960), den äldsta av makarna von Hallwyls döttrar var road av studier och var politiskt och socialt engagerad i bla ex Sveriges flickscoutförbund och Moderata kvinnoförbundet. Hon verkade aktivt för kvinnors rättigheter i en tid då kvinnorna fortfarande saknade rösträtt och andra möjligheter att självständigt förverkliga sig.

Ellen de Maré/Roosval (1867–1952) var dotter nummer två i familjen. Hon var konstnärinna och normbrytare och den som har intresserat mest såväl allmänhet som forskare. Hennes skilsmässa 1904, rebelliska nya liv som konstnär och ett nytt giftermål med en betydligt yngre man har blivit stoft till både böcker, utställningar och filmmanus.

Irma von Geijer (1873–1959), yngsta flickan i syskonskaran framstår som den mest konventionella av systrarna. Irma skilde sig från sina systrar och gjorde de val som var mest i linje med traditionen och normen. Hon gifte sig vid tjugoett års ålder med Wilhelm von Geijer. De fick slottet Wegeholm av hennes föräldrar. Irma ägnade mycket tid åt att sköta sitt hem och sina barn.

Nr 17 i Hallwyliana-serien.

I serien Hallwyliana ingår böcker som belyser familjen von Hallwyls liv och tid, som t ex biografin över Wilhelmina von Hallwyl "För en långt avlägsen framtid". "Smak av svunnen tid" är en prisbelönt bok om det Hallwylska hushållet, med texter om husgeråd och festmåltider, och i vilken du även finner recept. Museets mest betydande samlingar presenteras i kataloger. Systrarna von Hallwyl är nr 17 i Hallwyliana-serien.

Välkommen till pressvisning av publikationen Systrarna von Hallwyl i palatsköket på Hallwylska museet onsdagen den 25 oktober kl 9-10. Anmälan senast 20 oktober till press@lsh.se

Systrarna von Hallwyl

Fotograf: montage: Jens Mohr
Från vänster; Irma von Geijer, Ellen Roosval, Ebba von Eckerman

Systrarna von Hallwyl omslag

Fotograf: Jens Mohr