1. Start
  2. Mörka moln i trettiotalets Sverige - panelsamtal om antisemitism

Mörka moln i trettiotalets Sverige - panelsamtal om antisemitism

I ett samarbete med Judiska museet bjuder Hallwylska museet in till panelsamtal under temat Antisemitism - tyskvänlighet, rasbiologi och informella allianser. Det första samtalet heter Mörka moln och äger rum den 19 februari på Hallwylska museet i Stockholm.

-I Wilhelmina von Hallwyls årsanteckningar kan man läsa att maken Walther inte ville att huset en dag skulle köpas av en ”jude eller jobbare”. Det är en högst problematisk skrivelse, som blev upprinnelsen till att vi kontaktade Judiska museet för att med varsitt bidrag skapa en programserie om antisemitism i svensk överklass, säger Emelie Höglund, intendent och programansvarig på Hallwylska museet.

Under panelsamtalet diskuterar historikerna Lars M Andersson och Lena Berggren med journalisten och författaren Maja Hagerman. Samtalet leds av Li Hellström, journalist vid Sveriges radio, Studio Ett.

Utgångspunkten är den tidsanda som rådde då den yttersta konsekvensen av en växande antisemitism ännu var okänd.

-Walther och Wilhelmina avled båda före andra världskrigets utbrott, men det är intressant att titta på deras epok och hur människosynen då såg ut och faktiskt förändrades. Det var en tid när gränser förflyttades och allianser byggdes, och därav finns det mycket att lära, anser Emelie Höglund.

I tiden som föregick andra världskriget var banden till Tyskland starka i Sverige. Hur byggdes allianser och nätverk upp som sedan kom att bli en spelplan för nazisternas agenda? Och vilka spår finns i Hallwylska museets egna samlingar?

Kära Olov, Kära Sven är titeln på föreläsningen på Judiska museet och kretsar kring 30-talets Sverige. Under 1930-talet gav Sven Hedin, berömd upptäcktsresande, författare och ledamot Svenska akademin uttryck för tyskvänlighet och en relativt öppen pro-nazism. Generalkonsul Olof H. Lamm, som senare kom att göra stora insatser för judiska flyktingar, utmanade i en tidigare okänd brevväxling Hedin och hans syn på Hitler, nazismen och judarna. Pontus Rudberg, fil.dr. i historia ger sin syn på brevväxlingen och 30-talets Sverige. Föreläsningen hålls den 5 mars.

panelsamtal-mörka-moln