1. Start
  2. Konfiktion - sockerskulpturer och eurosedlar

Konfiktion - sockerskulpturer och eurosedlar

Sockerskulpturer inspirerade av eurosedlarnas fiktiva byggnadsverk finns att beskåda i Hallwylska museet från den 27 augusti till 23 oktober. Motiven på sedlarna visar en bro på den ena och en portik på den andra. Byggnadsverken är påhittade och representerar olika stilar, det typiska från olika historiska åldrar. Denna euroarkitektur skapades i syfte att fungera som neutral kulturell symbol.

Sockerskulpturer inspirerade av eurosedlarnas fiktiva byggnadsverk finns att beskåda i Hallwylska museets matsal på paradvåningen från den 27 augusti till 23 oktober . Motiven på sedlarna visar en bro på den ena och en portik på den andra. Byggnadsverken är påhittade och representerar olika stilar, det typiska från olika historiska åldrar. Denna euroarkitektur skapades i syfte att fungera som neutral kulturell symbol.

En etablerad konstform
Euroarkitekturen får därmed ett nytt sammanhang och fysisk form i socker. Skulpturer i socker var under flera hundra år en etablerad konstform bland den europeiska makteliten. De visades vid officiella ceremonier, där deras främsta funktion var som statusobjekt – även om de var ätbara. Socker var en exklusiv råvara och kända arkitekter och konstnärer anlitades för formgivningen. Och arkitektur var ett vanligt motiv. Det komplicerade hantverket kallades på engelska confectionery och kommer, liksom andra språks beskrivningar av hantverket, från latinets confectio- en tillverkning eller ett arrangemang.

Konfiktion är ett påhittat begrepp. I socker får den fiktiva euroarkitekturen fysisk form men också ett idémässigt ramverk som öppnar för omtolkningar av dess symboliska funktion.

Fri entré till Hallwylska museets paradvåning

26 augusti - 23 oktober 2016

Ett utställningsprojekt av Anna Pang, arkitekt och verksam i Stockholm, som tillsammans med Johan Holkers utformat idén. Sockerarbetet är utfört av Rolf Stålberg.

Utställningen är genomförd med stöd från Konstnärsnämnden, bild och form

Konfiktion

Fotograf: Gustav Almestål
Utställningen Konfiktion visar arkitekturen på eurosedlarna som sockerskulpturer. Skulpturer i socker var under lång tid vanliga i Europa. De visades upp på officiella ceremonier som statusobjekt. Ett vanligt motiv var fiktiv arkitektur. Konfiktion är gjord av Anna Pang med stöd av Konstnärsnämnden Sveriges Bildkonstnärsfond, i samarbete med Johan Holkers och Rolf Stålberg

Konfiktion

Fotograf: Gustav Almestål
Utställningen Konfiktion visar arkitekturen på eurosedlarna som sockerskulpturer. Skulpturer i socker var under lång tid vanliga i Europa. De visades upp på officiella ceremonier som statusobjekt. Ett vanligt motiv var fiktiv arkitektur. Konfiktion är gjord av Anna Pang med stöd av Konstnärsnämnden Sveriges Bildkonstnärsfond, i samarbete med Johan Holkers och Rolf Stålberg.