1. Start
  2. Konfiktion – öppen vernissage

Konfiktion – öppen vernissage

Nu öppnar utställningen Konfiktion med en öppen vernissage den 25 augusti, kl 16–19. Skulpturer i socker var under flera hundra år statusobjekt vid officiella ceremonier i Europa, då socker var dyrt och hantverket svårt. Kända konstnärer anlitades för formgivningen och ett vanligt motiv var arkitektur. Konfiktion visar de fiktiva byggnadsverken på euro-sedlarna som sockerskulpturer.

Utställningen Konfiktion visar de fiktiva byggnadsverken på eurosedlarna som sockerskulpturer. Byggnaderna skapades som symboler och representerar olika stilar. Utställningen utforskar euroarkitekturens genom att ge den fysisk form och ett nytt sammanhang i socker. 

Konfiktion invigs på en öppen vernissage den 25 augusti kl 16–19. 

Sockerskulpturer var under flera hundra år vanliga i Europa. De visades vid middagar och ceremonier och även om de var ätbara så var deras främsta uppgift som statusobjekt. Socker var dyrt och hantverket att bearbeta det svårt. Kända konstnärer och arkitekter anlitades för formgivningen och ett vanligt motiv var arkitektur. Både verkliga och påhittade byggnader uppfördes i socker. Inför påsken 1669 beställde den dåvarande påven en sockerskulptur av Bramantes Tempietto medan den franske stjärnkocken Carême på 1800-talet prydde Napoleons middagsbord med fantasibyggnader i socker. Skulpturerna var bordsdekorationer, maktsymboler och konversationspjäser.

Konfiktion är en sammankoppling av två ord: latinets confectio – som betyder ett arrangemang och har använts för att beskriva sockerhantverket på olika språk och fiktion – något uppdiktat, ett sätt att undersöka verkligheten.

Visas 26 augusti–23 oktober 2016 i Hallwylska museets matsal.

Konfiktion är ett utställningsprojekt av Anna Pang i samarbete med Johan Holkers och Rolf Stålberg med stöd av Konstnärsnämnden och Svenska Institutet i Rom. 

Konfiktion

Fotograf: Gustav Almestål
Utställningen Konfiktion visar arkitekturen på eurosedlarna som sockerskulpturer. Skulpturer i socker var under lång tid vanliga i Europa. De visades upp på officiella ceremonier som statusobjekt. Ett vanligt motiv var fiktiv arkitektur. Konfiktion är gjord av Anna Pang med stöd av Konstnärsnämnden Sveriges Bildkonstnärsfond, i samarbete med Johan Holkers och Rolf Stålberg

Konfiktion

Fotograf: Gustav Almestål
Utställningen Konfiktion visar arkitekturen på eurosedlarna som sockerskulpturer. Skulpturer i socker var under lång tid vanliga i Europa. De visades upp på officiella ceremonier som statusobjekt. Ett vanligt motiv var fiktiv arkitektur. Konfiktion är gjord av Anna Pang med stöd av Konstnärsnämnden Sveriges Bildkonstnärsfond, i samarbete med Johan Holkers och Rolf Stålberg.