1. Start
  2. Juldrama på Hallwylska museet

Juldrama på Hallwylska museet

Just nu pågår förberedelserna och repetitionerna på Hallwylska museet på Hamngatan inför årets uppskattade jularrangemang. Den 26 november går ridån upp för de populära juldramavisningarna. Besökarna följer tjänstefolket i deras julbestyr inför julen – runt i det fashionabla palatset … och plötsligt är det nytt år. Juldramavisningarna pågår tom 8 januari 2018.

 Allt bokas via Biljetto.

Gå in på www.hallwylskamuseet.se /kalendarium!

Juldramavisning i det Hallwylska palatset Ett säkert adventstecken

Fotograf: Erik Lernestål
Vi får följa tjänstefolkets julbestyr i det traditionellt borgerliga hemmet där alla detaljer var viktiga att följa sedvanliga mönster.

Juldramavisning i det Hallwylska palatset Ett säkert adventstecken

Fotograf: Erik Lernestål
Vi får följa tjänstefolkets julbestyr i det traditionellt borgerliga hemmet där alla detaljer var viktiga att följa sedvanliga mönster.