1. Start
  2. Fördjupningstext av producenten Sara Dixon

Fördjupningstext av producenten Sara Dixon

I en ny, digital och helt webbaserad utställning visar Hallwylska museet bilder och berättar om familjen von Hallwyls Egyptenresa, vintern 1900-1901. Här berättar Sara Dixon mer om familjens resa, turistande vid förra sekelskiftet och den digitala utställningen.

Walther och Wilhelmina von Hallwyl med sällskap. Egypten, 1901.

Fotograf: Hallwylska Museet
Walther och Wilhelmina von Hallwyl med sällskap på väg mot Kattkyrkogården i Beni Hasan. Egypten, 1901. ”Resan till Egypten” är en digital utställning som låter dig följa i greveparet von Hallwyls fotspår när de tillbringade fyra månader i Egypten, vintern 1900-1901.Följ resan på www.hallwylskamuseet.se/resantillegypten

Wilhelm von Geijer efter lyckad fågeljakt i Luxor. Egypten, 1901.

Fotograf: Hallwylska Museet
Wilhelm von Geijer, svärson till Wilhelmina och Walther von Hallwyl, efter lyckad fågeljakt i Luxor. Egypten, 1901. Besök den digitala utställningen på: hallwylskamuseet.se/resantillegypten

Henric de Maré ombord på den hyrda nilbåten Columbia. Egypten. 1900-1901.

Fotograf: Hallwylska Museet
Vintern 1900-1901 reste familjen von Hallwyl till Egypten. Här svärsonen Henric de Maré ombord på den hyrda nilbåten Columbia. Besök den digitala utställningen på: hallwylskamuseet.se/resantillegypten