1. Start
  2. En kvinnas röst - Ebba von Eckermann i frigörelsens tid

En kvinnas röst - Ebba von Eckermann i frigörelsens tid

En utställning om kampen för medborgerliga rättigheter på Hallwylska museet Inbjudan till pressvisning torsdag 7 mars kl 9-11 på Hallwylska museet, Hamngatan 4, Stockholm

Pressinbjudan:

En kvinnas röst - Ebba von Eckermann i frigörelsens tid

En utställning om kampen för medborgerliga rättigheter på Hallwylska museet

Inbjudan till pressvisning torsdag 7 mars kl 9-11 på Hallwylska museet, Hamngatan 4, Stockholm

När kvinnorna kring sekelskiftet 1900 organiserade sig för att vinna utökade rättigheter var Wilhelminas von Hallwyls, (grundare av Hallwylska museet) äldsta dotter Ebba von Eckermann en av dem som klev ut i offentligheten. Hon var en kvinna som ville göra – och gjorde – skillnad.

En kvinnas röst är berättelsen om Ebba von Eckermanns roll i kvinnorörelsen, och om kvinnornas kamp för att bli fullvärdiga samhällsmedborgare. ”Ebba von Eckermann drevs livet igenom av ett stort samhällsengagemang och en vilja att påverka, i en tid när många av de rättigheter som vi tar för givna närmast framstod som en utopi.” säger Sofia Nestor, intendent vid Statens Historiska Museer och tillsammans med Samuel Norrby, producent för utställningen.

Utställningen öppnar den 8 mars 2019 på Internationella kvinnodagen - 100 år sedan svenska kvinnor fick allmän rösträtt. Med utställningen uppmärksammas även demokratijubileet 2018-2020. En kvinnas röst visas i gästrumsvåningen på Hallwylska museet och pågår tom 18 augusti 2019.

I utställningen belyses Ebba von Eckermann i relation till tidens högaktuella frågor om kvinnliga rösträtt och feminism. Vi får även en bild av den mångfacetterade kampen för frigörelse och synen på kvinnans plats i samhället.Ebba föddes i en klass med både privilegier och begränsningar. Hur förhöll hon sig till dessa? Hur hittade hon manöverutrymmet för sig och andra kvinnor?

Utställningen tar sin utgångspunkt i fotografier, föremål, citat och inspelningar. Besökarna får möta den unga studenten Ebba som engagerade sig i Fredrika Bremerförbundet, medlemmen i Föreningen för kvinnans politiska rösträtt i Stockholm och den hängivna talaren i offentligheten. 1911 bildade hon, tillsammans med några andra högerkvinnor, Stockholms Moderata Kvinnoförbund där hon även var ordförande. Hon engagerade sig i Sveriges flickors scoutförbund och 1913 grundade hon en husmorsskola för flickor i Ljusne.

Ebba von Eckermann föddes 1866 och hennes liv blev långt, men också under en tid med enorma samhällsförändringar. När hon dör är året 1960 och det svenska folkhemmet är en realitet.

Program temakvällar

I anslutning till utställningen arrangerar Hallwylska museet en rad temakvällar och föredrag.

Läs mer >> https://hallwylskamuseet.se/sv/utstallningar/en-kvinnas-rost-program

Välkommen till pressvisning torsdag 7 mars kl 9 – 11 på Hallwylska museet. Medverkande: Sofia Nestor och Samuel Norrby, intendenter vid Statens historiska museer.
Osa om medverkan senast 5 mars till maria.rosen@shm.se

För högupplösta pressbilder, vänligen se pressrummet.


Ebba von Eckermann

Fotograf: Jenny Bergensten, statens Historiska museer.
Ljustryck. Utställningen En kvinnas röst - Ebba von Eckermann i frigörelsens tid.

Rösträttsmöte med Anna Whitlock

Fotograf: Göteborgs universitetsbibliotek, KVINNSAM
En kvinnas röst - Ebba von Eckermann i frigörelsens tid. Utställning på Hallwylska museet 8 mars - 18 augusti 2019.

Rösträttsvykort

Fotograf: Göteborgs iniversitetsbibiotek, KVINNSAM
En kvinnas röst - Ebba von Eckermann i frigörelsens tid. Utställning på Hallwylska museet 8 mars - 18 Augusti 2019.

Kvinnor röstar 1921

Fotograf: Göteborgs universitetsbibliotek, KVINNSAM
Eva Andéns advokatbyrå går och röstar. En kvinnas röst - Ebba von Eckermann i frigörelsens tid.

Ebba von Eckermann

Fotograf: Jenny Bergensten, Statens historiska museer
En kvinnas röst - Ebba von Eckermann i frigörelsens tid. En utställning på Hallwylska museet 8 mars - 18 augusti 2019.

En kvinnas röst

Fotograf: Montage: Josefin Janson
Affischbild - En kvinnas röst - Ebba von Eckermann i frigörelsens tid.

En kvinnas röst

Fotograf: Erik Lernestål
Utställningsbild

En kvinnas röst

Fotograf: Erik Lernestål
Utställningsbild

En kvinnas röst

Fotograf: Erik Lernestål
Utställningsbild

En kvinnas röst

Fotograf: Erik Lernestål
Utställningsbild

En kvinnas röst

Fotograf: Erik Lernestål
Utställningsbild. Visitkort.

En kvinnas röst

Fotograf: Erik Lernestål
Ebba von Eckermanns studentmössa

En kvinnas röst - Ebba von Eckermann

Fotograf: Erik Lernestål
Utställningsbild Hallwylska museet