1. Start
  2. Dåtida Nutida Framtida – Nutida Svenskt Silver gästar Hallwylska museet – välkommen till pressvisning

Dåtida Nutida Framtida – Nutida Svenskt Silver gästar Hallwylska museet – välkommen till pressvisning

Idén med utställningstiteln Dåtida Nutida Framtida är att visa bredden bland silversmedarna som ingår i föreningen Nutida Svenskt Silver, som i år firar 50 år. Exklusiva, ibland extraordinära, föremål av yppersta hantverksskicklighet visas i högvälborna miljöer i Hallwylska museet. Här möts nutid och dåtid i ett unikt samförstånd, gestaltat av utställningens curator silversmeden Anders Ljungberg.

Idén med utställningstiteln Dåtida Nutida Framtida är att visa bredden bland silversmedarna som ingår i föreningen Nutida Svenskt Silver, som i år firar 50 år. Exklusiva, ibland extraordinära, föremål av yppersta hantverksskicklighet visas i högvälborna miljöer i Hallwylska museet. Här möts nutid och dåtid i ett unikt samförstånd, gestaltat av utställningens curator silversmeden Anders Ljungberg.

Välkommen
till pressfrukost i palatsköket, Hallwylska museet, Hamngatan 4
Onsdag den 11 september kl 9

Nutida Svenskt Silver
Bland de 42 smeder som deltar i utställningen var tre med på Nutidas allra första utställning Ungt Silver, år 1963; den senast invalda medlemmen, Kuki Constaninescu, har ”bara” arbetat som
professionell i två år. Den gemensamma nämnaren över lag torde vara att visa ”det absolut bästa” i den egna produktionen, samtidigt det mest representativa för Nutida Svenskt Silver.

Dåtida Nutida Framtida
Utställningen i sin helhet ger en överblick av hur corpus*-tradition, smyckekonst och silver/guldsmide hantverksmässigt och konstnärligt sett har utvecklats från att vara designrelaterat – det äldsta föremålet är en fickplunta från 60-talet – till att bli mer konceptuellt och närma sig konstobjekt. Här visas flera exempel på corpus-arbeten, användbara eller helt obrukbara, det finns smycken som är
 bärbara eller svåra att bära – allt är i betraktarens ögon, till lyst och lust. Här finns även flera bra exempel på mångfald, kulturellt som spirituellt.

Ett unikt tillfälle att stifta bekantskap med vad svenskt, samtida silver- och guldsmide idag står för; den smideskonst som danades av Wiwen Nilsson, Sigurd Persson och Torun Bülow Hübe och vann internationellt erkännande Men här syns fortsättningen, som är minst lika fantasifull, revolutionerande och överraskande.

Museets egna silversamling
Under utställningsperioden ges det möjlighet för besökarna att på egen hand besöka Hallwylska museets egna stora imponerande silversamling, en trappa upp från paradvåningen. Ett rum som vanligtvis endast öppnas vid visningar.

Katalog – jubileumskatalog
Nutida Svenskt Silver bär på en unik historia som redovisas i den katalog som kompletterar
jubileumsutställningen och som finns att köpa i museets butik. Där nämner Kerstin Wickman, professor eremita i design- och konsthantverkshistoria, sin text att ”jubileumsutställningen inbegriper även äldre verk för att ge besökarna i perspektiv på varje smeds formspråk och konstnärskap; den höga kvaliteten på dessa olikartade verk visar smedernas professionalism”.

Silversmide
är en kontroversiell konstart och ett speciellt konsthantverk, känsligt för tidsströmningar – men märkligt oberoende av modetrender.  Kerstin Wickman skriver också ”en skål är inte längre blott en skål, den äger inte bara en personlighet, den kan ha en rad olika uttryck och funktioner”; detsamma gäller för smycken. Varför inte profetera på Keats’ så ofta återbrukade diktstrof om att skönheten ligger i betraktarens ögon? På många sätt och vis är detta essensen i Nutidas jubileumsutställning.

Nya tider...
Det har pratats en hel del om att Nutida Svenskt Silver har ”lagt ner”. Det är helt  riktigt att lokalen på Arsenalsgatan är stängd, men verksamheten för galleriet ska tillfälligt drivas på ett annat sätt efter pop-up-principen; Nutida fortsätte att göra utställningar typ c/o i andra lokaler. Försäljning sker via hemsidan www.nutida.nu där intressenter slussas vidare direkt till smederna. Information om vad som är på gång sker också via hemsidan, och facebook!

Utställningen pågår 13 september – 17 november 2013.

*Corpus; av latin för ”kropp”, som relaterar till begreppet ”bruksföremål smidda i silver.

Anmälan till pressfrukost press@lsh.se eller tel 08 402 30 15

I anslutning till utställningen ges tre föreläsningar med teman Rötter, Samlande och Nya arenor - från gallerier till virtuellt. Finns att läsa om några dagar på vår webbplats

Läs även Nutida Svenskt Silvers pressrelease

Silversmide och smyckekonst, seminariekvällar med Nutida Svenskt Silver
”Rötter”, ”Samlande” och ”Nya arenor” är tre teman som tas upp tre onsdagskvällar i oktober i Hallwylska museet. Vilken betydelse har smyckekonst och silversmide i vår tid? Kvällarna inleds med en presentation av kvällens talare. Därefter följer en diskussion under ledning av en moderator.
Kom gärna före och besök utställningen Dåtida Nutida  Framtida 

Rötter
Silversmide och smyckekonst–vilken betydelse har konstarternas rötter idag och imorgon?Seminarium med Sofia Rudling Silfverstolpe skribent  skribent, Cilla Robach rektor vid Beckmans designhögskola, tidigare intendent vid Nationalmuseum, Kerstin Wickman skribent och professor eremita i design- och konsthantverkshistoria.
Moderator Dorota Liszke, konstkonsult, tidigare intendent Nutida Svenskt Silver
Pris: 100 kr
Onsdag 2 oktober  Kl 17.3019.30
Förbokas hwy.bokning@lsh.se tel
08 402 30 99, 8.30-12länkar

Samlandet
Samlande – hur byggs en samling upp och varför samlar man? Hur har samlandet sett ut  i ett historiskt perspektiv? Seminarium med Erik Brolèn, vd Motor Halland och samlare, Love Jönsson, intendent Röhsska museet, Ebba Sjögren ekonomie doktor vid HHS och samlare; Inger Claesson Wästberg generaldirektör, konstvetare och samlare.
Moderator Susanne Helgessonanne Helgesson, skribent.
Pris: 100 kr
Onsdag 9 oktober
Kl 17.30–19.30
Förbokas! hwy.bokning@lsh.se tel 08 402 30 99, 8.30-12

Nya arenor – från galleri till virtuellt
Hur ser arenorna ut idag för smyckekonst och corpus, dvs bruksföremål i silversmide? Vad händer i framtiden?
Seminarium med Leo Caballero, Klimt02,International Art Jewellery, Barcelona via Skype, Sarah Vedel Hurtigkarl silversmed – corpus, Bernhard Stimpfl-Abele  grundare Galleri Parallell, Sofia BjörkmanSofia Björkman grundare Galleri Platina. Moderator Agneta Linton , chef Gustavsbergs Konsthall.
Seminariet hålls delvis på engelska
Pris: 100 kr.
Onsdag 16 oktober
Kl 17.3019.30
Förbokas hwy.bokning@lsh.se tel
08 402 30 99, 8.30-12