Utställningen visades 19 februari 2016 – 30 april 2016 

Skönhet för alla i nytt ljus – Hemideal vid sekelskiftet 1900

In med ljus, luft och funktion, ut med det sena 1800-talets mörka och tunga interiörer. Utställningen visade hur nya idéer i hemmet tog gestalt vid sekelskiftet 1900 genom att belysa de socialestetiska tankegångarna bakom. 

Folket skulle fostras i god smak och skönhet i hemmet blev ett viktigt redskap i kampen för ett bättre samhälle.Den person i Sverige som kommit att personifiera dessa nya tankar var debattören och författaren Ellen Key. Hennes bok ”Skönhet för alla” blev ett rättesnöre för de nya idealen och gav utställningen en del av dess namn. Ellen Key var inspirerad av den engelska Arts & Craftsrörelsen, men också av bostadsfrågan, kvinnornas och barnens situation.

Ellen Key är både teoretisk och praktisk i sin vision. I utställningen gavs exempel på hur idéerna tog sig uttryck i hennes hem, hos förebilderna konstnärsparet Karin och Carl Larsson i Sundborn, och i det ”mönsterrum för billighet och smak” som hon initierade på Stockholms Arbetarinstitut. Tillsammans med Carl Larsson har hon utpekats som skaparen av det som kommit att ses som 1900-talets svenska inredningsideal, men hon har också kritiserats för att vara en elitistisk ”smakdomare”.

En staty som står på en balkong som vetter ut mot havet och en klarblå himel.
Exteriör från Ellen Keys Strand. Foto: Erik Lernestål, Hallwylska museet/SHM.

I utställningen mötte vi Ellen Keys egen röst, men också andra samtida och nutida kommentarer av forskare och konstnärer som satte föreställningarna i ”nytt ljus”. Hur står sig dessa tankar idag? I utställningens sista rum, nutiden, togs dagsaktuella frågor i ämnet upp som knyter an till dem vid sekelskiftet 1900.

Det Hallwylska palatset representerar ett äldre stilideal, 1880-talets tongivande esteter uttryckte intresse för det besuttna borgerskapet. Det äldre stilidealet står i skarp kontrast till Ellen Key och tankarna om ett nytt socialt och demokratiskt samhälle.

Detaljbild på soffgrupp i stil med Ellen Keys inredningsideal
Interiör från utställningen på Hallwylska museet. Foto: Erik Lernestål, Hallwylska museet/SHM.

Utställningen var ett samarbete med Carl Larsson-gården, Ellen Keys Strand, Engelska Tapetmagasinet, Lith Lith Lundin, och Norrgavel.

Tack till The Barbro Osher Pro Suecia Foundation och Kungl. Patriotiska Sällskapet.