Karta som visar resvägar.

Utställningen visades 6 mars 2020 – 30 december 2020

Mot kontinenten

– På resa i första klass

Mot kontinenten – På resa i första klass, lyfte fram resandets utveckling kring sekelskiftet 1900. Här berättade vi också om Wilhelmina von Hallwyls många resor som ägde rum i en tid som, i historiens ljus, kan ses som turismens exotiska guldålder.

Under 1800-talet gick den tekniska utvecklingen med en rasande takt. Ångmaskinen och järnvägarna utvecklades och gjorde att människor kunde resa på ett nytt sätt − långt och snabbt. Nya kommunikationssätt band ihop världen. När turismen ökade under 1800-talet kom den moderna resehandboken. Under andra hälften av 1900-talet blev turismen en massrörelse.

LXVI:M.32.
Walther och Wilhelmina med svärsöner och sällskapsdam, på åsnor på väg mot Ben Hasan i Egypten. De red mycket och långt, på hästar, kameler och åsnor. Kvinnorna alltid på damsadlar. Foto: Hallwylska museet/SHM (Public Domain).

Paret Von Hallwyls alla resor

Hallwylska museets grundare, Wilhelmina och Walther von Hallwyl, gjorde över 60 utlandsresor. Under de flesta av resorna passerades Schweiz, Walthers hemland. Familjen gjorde långa resor som liknade expeditioner. Ofta var de borta i flera månader och besökte många länder.

Spanien och Grekland var då platser som låg utanför de etablerade resvägarna medan Egypten var tidigt exploaterat som turistland. Järnvägar, hotell och all den lyx som en välbärgad västeuropé förväntade sig var en självklarhet. Entreprenören Thomas Cook organiserade tidigt sällskapsresor och genom den brittiska kolonisationen och bygget av Suezkanalen underlättades transporter och turism i allt fler länder. Och med det kom också hotellens och lyxturismens framväxt.

Bild tagen i Sicilien på personer som hänger upp pasta i en pastafabrik.
Handkolorerad interiör från pastafabrik på Sicilien. Paret Von Hallwyls besökte Sicilien år 1888, då bilden köptes på plats. Foto: Hallwylska museet/SHM (Public Domain).

Att samla var en viktig del av resandet

Hallwylska museets unika samlingar är ett resultat av Wilhelminas von Hallwyls arbete att spara och katalogisera inte bara allt i hemmet utan även från resorna. I utställningen visades föremål och minnessaker med koppling till familjens många resor; koffertar, resedagböcker, fotografier, vykort, souvenirer, resekläder och parasoll, bland mycket annat.  I rum för rum presenterades en tidsresa över hur det en gång var att resa i första klass.

hallwylska-museet-järnväg
Ett kort på två kvinnor som står vid en balkong i Italien.
Modellflygplan som hängts upp i utställningslokalen.

Foto: Ola Myrin, Hallwylska museet/SHM (CC BY).

Bilder från familjens resa som hängts upp i en utställningsmiljö.
Foto: Ola Myrin, Hallwylska museet/SHM (CC BY).

Samarbetspartners

Utställningen formgavs av scenograf Ulla Kassius.