Arkitektoniska sockerskulpturer
Foto: Jens Mohr, Hallwylska museet/SHM (CC BY).

Utställningen visades: 26 augusti 2016 – 23 oktober 2016 

Konfiktion

Utställningen Konfiktion visade de fiktiva byggnadsverken på eurosedlarna som sockerskulpturer. Byggnaderna skapades som symboler och representerade olika stilar. Utställningen utforskade euroarkitekturen genom att ge den fysisk form och ett nytt sammanhang i socker. 

Sockerskulpturer var under flera hundra år vanliga i Europa. De visades vid middagar och ceremonier och även om de var ätbara så var deras främsta uppgift som statusobjekt. Socker var dyrt och hantverket att bearbeta det svårt. Kända konstnärer och arkitekter anlitades för formgivningen och ett vanligt motiv var arkitektur.

Sockerskulpturer, längst fram en skulptur i form av ett gotiskt fönster
Foto: Jens Mohr, Hallwylska museet/SHM (CC BY).

Både verkliga och påhittade byggnader uppfördes i socker. Inför påsken 1669 beställde den dåvarande påven en sockerskulptur av Bramantes Tempietto medan den franske stjärnkocken Carême på 1800-talet prydde Napoleons middagsbord med fantasibyggnader i socker. Skulpturerna var bordsdekorationer, maktsymboler och konversationspjäser.

Sockerhantverk

Konfiktion är en sammankoppling av två ord: latinets confectio – som betyder ett arrangemang och har använts för att beskriva sockerhantverket på olika språk och fiktion – något uppdiktat, ett sätt att undersöka verkligheten.

Hallwylska-museet-utställning-konfiktion-960x1080

Utställningen Konfiktion gjordes av arkitekt Anna Pang i samarbete med Johan Holkers och Rolf Stålberg med stöd av Konstnärsnämnden och Svenska Institutet i Rom. Foto: Gustav Almestål

Konfiktion visades i matsalen i paradvåningen.