Svartvitt porträtt av Wilhelmina von Hallwyl.

Utställningen visades: 17 maj 2018 – 9 september 2018

För all framtid

– Hallwylska museet 80 år

Wilhelmina von Hallwyls vision var att hennes hem skulle bevaras för all framtid. När museet fyllde 80 år presenterades en utställning om hennes kulturgärningar och om vägen från hem till museum. 

Wilhelminas livsverk, det Hallwylska museet, ger oss idag en möjlighet att få se hur herrskap och tjänstefolk levde sina liv i ett välbärgat hem vid sekelskiftet 1900. Hennes plan var att samla och bevara både sin tid och äldre tiders kultur, och allt skulle noga dokumenteras.

Utställningen visade flera av Wilhelminas dräkter och föremål från samlingarna som normalt inte är tillgängliga för besökarna. Här fanns till exempel det allra första föremålet i hennes samling, den lilla snäckan som hon som barn fick i gåva av sin far.

hallwylska-museet-för-all-framtid
Rummet skildrar Wilhelmina von Hallwyls tid på godset Erikslund, en tid som hon mindes som trist och ödslig. Foto: Erik Lernestål, Hallwylska museet/SHM (CC BY).

Utställningen lyfte fram det omfattande katalogiseringsarbete som Wilhelmina inledde och länge övervakade, och som gjorde hennes gärning till något unikt. Du kunde ta del av berättelserna om hur museet skapades och detaljerna om föremålen. En nyproducerad film berättade om hur hon som kulturmecenat har lämnat spår långt utanför museets väggar.

Wilhelmina von Hallwyl och några av hennes anställda sitter vid ett bord och namnger olika inventerier
Wilhelmina von Hallwyl lät göra en katalog över sina samlingar av konst, saker och föremål. Foto: Hallwylska museet/SHM (Public Domain).
180514_Hwy_80_press_237
180514_Hwy_80_press_081
180514_Hwy_80_press_052

Foto: Erik Lernestål, Hallwylska museet/SHM (CC BY).

Wilhelmina levde i en tid när kvinnors inflytande och handlingsutrymme var kraftigt begränsat och hon fick därför hitta vägar för att få igenom sin vision och vilja. Det var till exempel viktigt att hon hade sin makes, Walther von Hallwyls stöd för sina idéer. 1920 skrev de i ett gemensamt gåvobrev att deras stockholmshem och ägodelar efter deras död skulle tillfalla svenska staten:

Gåfvans ändamål är, att den fasta egendomen med den däri förvarade lösegendomen skall för all framtid utgöra ett museum, tillgängligt för forskare och andra intresserade inom konstens och konsthandtverkets områden

– Walther och Wilhelmina von Hallwyl

Walther von Hallwyl gick bort 1921 och Wilhelmina von Hallwyl levde till 1930. Måndagen den 16 maj 1938 slog Hallwylska museet upp portarna för allmänheten för första gången.