En-kvinnas-röst-vinjettbild-(3)

Utställningen visades mellan: 8 mars 201918 augusti 2019

En kvinnas röst – i frigörelsens tid

När kvinnorna kring sekelskiftet 1900 organiserade sig för att vinna utökade rättigheter var Ebba von Eckermann en av dem som klev ut i offentligheten. Hon var en kvinna som ville göra – och gjorde – skillnad.

Utställningen ”En kvinnas röst” var berättelsen om Ebba von Eckermanns roll i kvinnorörelsen, och om kvinnornas kamp för att bli fullvärdiga samhällsmedborgare. Ebba von Eckermann drevs livet igenom av ett stort samhällsengagemang och en vilja att påverka, i en tid när många av de rättigheter som vi tar för givna närmast framstod som en utopi.

Utställningen öppnade den 8 mars 2019 på Internationella kvinnodagen – 100 år efter det att svenska kvinnor fick allmän rösträtt. Med utställningen uppmärksammades även demokratijubileet 2018–2020.

Svartvit bild på kvinnor som sitter på ett rösträttsmöte.
Rösträttsmöte med Anna Whitlock. Foto: Göteborgs universitetsbibliotek, KVINNSAM (CC BY).

I utställningen belystes Ebba von Eckermann i relation till tidens högaktuella frågor om kvinnlig rösträtt och feminism. Besökaren fick även en bild av den mångfacetterade kampen för frigörelse och synen på kvinnans plats i samhället. Ebba föddes i en klass med både privilegier och begränsningar. Hur förhöll hon sig till dessa? Hur hittade hon manöverutrymmet för sig och andra kvinnor?

Svartvit bild på advokat Eva Andén och hennes kvinnliga kollegor från hennes advokatbyrå promenerar tillsammans till röstlokalen..
Eva Andéns advokatbyrå går och röstar 1921. Foto: Göteborgs universitetsbibliotek, KVINNSAM.

Utställningen tog sin utgångspunkt i fotografier, föremål, citat och inspelningar.

Ebba von Eckermanns studentmössa.
hallwylska-museet-hvaför
hallwylska-museet-utställning

Foto: Hallwylska museet, Erik Lernestål/SHM.

Besökarna fick möta den unga studenten Ebba som engagerade sig i Fredrika Bremerförbundet, medlemmen i Föreningen för kvinnans politiska rösträtt i Stockholm och den hängivna talaren i offentligheten. 1911 bildade hon, tillsammans med några andra högerkvinnor, Stockholms Moderata Kvinnoförbund där hon även var ordförande. Hon engagerade sig i Sveriges flickors scoutförbund och 1913 grundade hon en husmorsskola för flickor i Ljusne.

hallwylska-museet-kvinnor
Foto: Hallwylska museet, Erik Lernestål/SHM.

Ebba von Eckermann föddes 1866 och hennes liv blev långt, men också under en tid med enorma samhällsförändringar. När hon dör är året 1960 och det svenska folkhemmet är en realitet.

Program temakvällar

I anslutning till utställningen arrangerade Hallwylska museet en rad temakvällar och föredrag.