Tre konstverk i lera.

Artist talk: Shaping Stories - Parts & pieces

Fredag 4 oktober 2024, kl. 14:30

Som en del av Stockholm Craft Week 2024 är kollektivet Parts & Pieces inbjudna till Hallwylska museet och presenterar verk som bygger nya berättelser kring personliga historier, individuella inspirationer och olika hantverksperspektiv. Parts & Pieces är ett kollektiv som engagerar sig i konst, design och hantverk. Gruppen strävar efter att skapa en pågående dialog och utbyte sinsemellan, och samlas för att hitta gemensam grund genom utställningar.

Se och hör om utställningen av 7 konstnärer från kollektivet Parts & Pieces på museet. Evenemanget kommer att hållas på engelska.

English:

As part of Stockholm Craft Week 2024, collective Parts & Pieces are invited to Hallwylska Museum, presenting works that build new narratives around personal histories, individual inspirations and diverse craft perspectives. Parts & Pieces are a collective engaging in art, design and craft. The group aims to create ongoing conversation and exchange amongst each other, coming together to find common ground through exhibitions.

See and hear about the exhibition by 7 artists from the collective Parts & Pieces at the museum. The event will be held in English.

 • Biljetten kostar 170 kronor och köps på Tickster.
 • Hamngatan 4, 111 47 Stockholm
 • Praktisk information inför ditt besök
  Tillgänglighet: Museet saknar hiss Hallwylska museet har fem våningsplan. Eftersom det inte finns en hiss, måste du gå i trappor. Antalet trappsteg varierar, beroende på vart du vill komma i huset. En guidad tur i museet innebär det minst 103 trappsteg upp och ned.

  Garderob: För att undvika att stöta till föremål i museimiljön är det inte tillåtet att ta med väskor in i museet, eller bära sin jacka på armen. Det finns skåp på entréplan i museet, där du kan låsa in dina tillhörigheter. Inga mynt behövs. Mindre väskor går bra att ta med sig in.

  Barnvagn: Av utrymningsskäl är det inte tillåtet med barnvagnar i museet, närmsta plats att låsa fast barnvagnar är på Norrmalmstorg.

  Planera ditt besök
 • Biljetter till guidade visningar går inte att kombinera med Årskort eller andra rabatt/frikort till museet.