Museipedagog guidar besökare i museet.
Foto: Ola Myrin, Hallwylska museet/SHM.

Hallwylska museet prisas av Stockholmarna

Hallwylska museet har tilldelats andra pris som Stockholmarnas favoritmuseum 2023 i Evimetrix årliga undersökning där 1 500 slumpmässigt valda stockholmare har uttalat sig om 42 museer. Museet tilldelades även andra plats för årets personal.

Tack till alla våra kära besökare som håller museet levande!

Evimetrixs årliga undersökning

Undersökningen genomfördes mellan vecka 2 och 4, 2023, i Bilendis internetpanel.

Drygt 2 000 respondenter har tagit del av inbjudan och cirka 1 500 har besvarat enkäten. Alla har fått uttala sig om hur ofta man besöker vart och ett av de 42 undersökta museerna och de man besöker har man sedan fått fördjupande frågor om. Totalt säger sig stockholmaren ha besökt 7,9 olika museer under de tre senaste åren. Mätningen täcker in allmänheten, över 18 år som är bosatta i Stockholms län.

Om undersökningen i Evimetrixs pressrum