Ett rum med träpaneler och ett flertal skåp med glasdörrar. I skåpen står rader av porslinspjäser.

Porslinsrummet

Wilhelmina von Hallwyl var inte ensam om att ha konstsamlingar och att visa upp dem för besökare. Ett förmöget hem kring sekelskiftet 1900 förväntades ha plats för någon form av samling. För Hamngatan 4 ritade Isak Gustaf Clason ursprungligen ett museirum, det som nu kallas Porslinsrummet.

Porslinsrummets inredning är huvudsakligen av polerad mahogny och lönn med intarsia, inläggningar av olika träslag. Intarsian på monterskåpens överstycken består av olika symboler för konst, industri och handel. Det gröna taket med sina gulddekorationer och figurer är målat av Nils Asplund.

Ett metallgaller med rik utsmyckning där makarna von Hallwyls monogram finns i mitten.
Ett av ventilationsgallren. Foto: Hallwylska museet/SHM (CC BY).

Lister, ventilationsgaller och kolonnkapitäl är gjorda i förgylld brons. Gjuterifirman K. G. Berghotz & Co tillverkade bronsdetaljerna, ramarna till montrarna gjordes av Skultuna AB och förgyllningen av Guldsmedsaktiebolaget. Samtliga metalldetaljer i rummet kostade 18 453 kronor.

Ett handtag av gulmetall i form av två fiskar som äter på en kula.
Ett litet handtag på monterskåpen. Foto: Hallwylska museet/SHM (CC BY).

Porslinsrummet i 3D

3D-modell: Erik Lernestål, Hallwylska museet/SHM (CC BY).

Lyssna till visning om Porslinsrummet

Vuxenvisning Porslinsrummet

Barnvisning Porslinsrummet

Gå vidare

Från Porslinsrummet kan du endast komma tillbaka till Biljardrummet. Såvida det inte brinner, för då ska du ta nödutgången i ena hörnet.

Kom hit, kom in!

Konceptbild för barnaktiviteter på Hallwyl.